Приблизително колко пари струваше новогодишния празник за бюджета ви?

20 лева
50 лева
100 лева
над 100 лева