Легенда

- Платени паркинги в центъра на гр.Дупница.
- Синя зона - улици с платено паркиране.
- Забранени улици за паркиране в центъра.
- Неподходящи улици за ппаркиране в центъра.
- Пешеходна зона в гр.Дупница.

*Маркировката в картата е актуализирана Ноември.2020г.