КУЛТУРА В ГР.ДУПНИЦА

Начало / КУЛТУРА В ГР.ДУПНИЦА

КУЛТУРА В ДУПНИЦА

Информация за културния живот в гр.ДупницаКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ В ДУПНИЦА | ЗА ДА ПУБЛИКУВАТЕ СЪБИТИЕ В КАЛЕНДАРА, ПИШЕТО НИ ДО: официален имейл за комуникация
* Всеки има възможност, да добави липсващо събитие в календара на Дупница.
НЕВЕНА КОКАНОВА ДУПНИЦА

Кратка историческа справка за художествената и културната дейност в община Дупница.
Художествените традиции в Дупница датират от ранни векове, Тук са работили зографи от Самоковската, Разложката школи.Църквите “Св. Богородица”, и “Св. Никола” са изографисани от зограф Христо, Георги Зографски, Георги Бобошевски, Иван Терзиев, Венко Стефанов. Предполага се,че са работили по стенописите и в ц-вата “Св.Спас” в с.Червен брег, ц-вата “Св.Стефан” в с. Сапарево, стенописите в Хрельовата кула”в Рилския манастир. Известно е името на зографа Димитър Даскслов от Дупница, който е бил ученик и зет на Никола Образописов от Самоков. В началото на 19 в. В Дупница и района работят Никола иконописец, Коте иконописец, Димитър Даскалов, Иван зограф, Георги зограф и др. Те са работили и в черквите в Дупнишко, Самоковско, Радомирско, Софийско и Тетевенско. В града след Освобождението се заселва Лазар Петров-иконописец.представител на Дебърската школа. Постепенно църковната живопис отстъпва място на светската. В Дупница в гимназията прз 1909 г. за учител е назначен художникът Александър Мутафов, който е завършил Държавното художествено училище в София. Негов ученик е Димитър Топлийски, който е първият фипломиран художник от Дупница и е обучаван в НХУчилище от Иван Мърквичка. В Дупница по рисуване е преподавал Патрики Сандев от Казанлък. От по-ново време известни художници от града са Алцек Мишев, който живеее и работи в Италия. Принос за изобразителното изкуство имат Владимир Пешев, Христо Христов, Ивайло Попов, Стефан Стоянов. Художникът Емилиян Станкев има международни награди в рисуването на илюстрации и пощенски марки. Борислав Георгиев е известен с карикатурите си. Редовни участия в местни изложби имат художниците Асен Ушев, Никола Николов, Христо Тренев. Мария и Асен Евтимови, Евтим Венев, Огнян Георгиев, Георги Драчев, Ангел Ангелов, Цветанка Христова, Явор Виделов, Димитър Рибнишки, Андрей Севдин, Ивайло Попов и много други Фотографията в Дупница е представена от Тодор Янков, който е съосновател на Българската национална фотографска академия в София и е от първите фотографи, които започват да работят с цифрова /дигитална/ технология, Мариян Тасев, Елена Кацарска, а с първи самостоятелни изложби вече се появяват и млади талантливи фотографи като Мирослав Димитров например.

АРТ ГАЛЕРИЯ ДУПНИЦА

Общинска художествена галерия - "ОКОЛИЙСКА КЪЩА" гр.Дупница.
Заедно с Джамията, /автентична сграда съществувала през времето на турското робство/ общинската художествена галерия «Околийска къща» представлява великолепен архитектурен комплекс. За него арх.Мушанов и арх.Киров твърдят, че съществуват от края на 13 век Първоначалното предназначение на къщата е било бариерница, а в последствие - конак. От 1972 година, Околийската къща е регистрирана като архитектурен паметник на културата. През 1979 г. НИПК- София изработва проект за реставрация и адаптация на сградата, реализиран за времето 1981-1986 г. От този момент до сега в нея се организират културни прояви - различни изложби, литературно представяне на книги, поетични вечери и други. В галерията „Околийска къща” свои живописни платна, акварел, графика, малки пластики и скулптори, са излагали видни творци от региона и страната. Със свои експозиции е гостувал и Националният исторически музей. Галерията е един от културните центрове на Дупница.

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДЖАМИЯТА В ДУПНИЦА

Исторически музей в гр. Дупница
Създаден е с решение на колегиума на Министерство на културата през 1992 година. Музейното дело в Дупница започва през далечната 1911 г. със създаването на Археологическо дружество, а по-късно преминава към читалището. През 1954 г. отваря врати Къща-музей “Станке Димитров”, която прибира малка част от съхранените до това време материали на археологическото дружество. С това се поставя началото на обособяването на фонда на Исторически музей – Дупница. Тридесет години по-късно през 1984 г. е открита и къщата-музей “Желю Демиревски”. Дейността на музея е изключително затруднена, поради постоянната липса на достатъчно средства. Музеят разполага с добри помещения, за съжаление същите се нуждаят от ремонт и приспособяване на музейна експозиция. Възпитателната дейност също е възпрепятствана заради липсата на постоянна експозиция. Музейният архив разполага с 7 442 броя движими паметници на културата, музейни експонати, които са инвентаризирани в основен и научно-спомагателен фонд. Особен интерес представляват енколпионите-средновековни кръстчета. За попълване на фонда се разчита предимно на дарения. Липсата на постоянна музейна експозиция е една от пречките за пълноценното функциониране на музея. В областта на научната дейност, музейните специалисти взимат участие във всички регионални научни конференции и редица други форуми. Пълноценно се използват и специализираните научни издания за публикации.

ТЕАТЪР НЕВЕНА КОКАНОВА ДУПНИЦА

Общински драматичен театър „Невена Коканова” гр.Дупница
Той e със самочувствието на своята 111 годишна биография, отдавна и трайно е наложил името си в културния живот на община Дупница. Сведенията за възникването на театралното изкуство в града, датират от 1894 г. с представянето на пиесата „Асен и Петър” в хана на дупничанина Гоге Лазов. По-интензивна е театралната дейност в следващите няколко години, когато за сцена и салон се приспособява стая в училището „Пансиона”. През 1902г. група ентусиасти основават театрална трупа „Просвета”, с които се слага началото организираната театрална дейност в града. През 1922 г. е основана и театралната трупа „Пробуда” с директор Станислав Казаков- човек с артистично дарование и неуморим радетел на театралното дело. През 1947 г. в Дупница се създава Държавен театър за Софийска и Горноджумайска област с девет щатни артисти. През 1951 г. трупата вече наброява вече 23 човека. Ново, по-високо стъпало в развитието на театралното дело в Дупница е създадения през 1958 г. Държавен народен театър в Дупница. С Постановление №35 на МС от м. август 1964 г. Държавният театър в Дупница е закрит. Следват години, през които Статутът на театъра често се променя – самодеен, читалищен, филиал на Кюстендилския държавен театър, полупрофесионален, за да се стигне до 1991 г., когато се поставя началото на първия в страната Общински драматичен театър. Като такъв, той се обособява с решение № 109/11,06,1992. на Общински съвет гр. Дупница и протокол № 23 от заседание на Колегиума на Министерството на културата от 25.09.1992г. Театърът осъществява своята дейност на основата на Статут, утвърден от Общински съвет и е на бюджетна издръжка от Община Дупница. С решение №88/15.06.2000г на Общински съвет театъра носи името на голямата българска актриса Невена Коканова. Театърът сe помещава в реконструиранoтo през 1983 г читалищно крило. Разполага със зрителна зала с 420 места, сравнително добре оборудвана сцена – широчинна при порталите 9,20 м., въртящ се диск с диаметър 9 м., оркестрина кола, 25б р. подемника /10 моторни/ за декори и облекло на сцената. Театърът разполага още с един собствен апартамент в сградата /преоборудвани две гримьрни/ за временно пребиваващи персонал /режисьори, актьори и др./, една репетиционна зала, четири гримьорни, две канцеларии. В приземния етаж е складовата база, където има две помещения съответно и гардеробна.

КУЛТУРА
Община Дупница организира многобройни културните прояви. Системно в Дупница представят своето творчество творци от всички жанрове и възрасти. Професионалисти и самодейци. Културният календар на Община Дупница е съобразен с мисията Община Дупница да се запазят, възродят и обновят българските и местните традиции, съхраняване на културно-историческото наследство. Дейностите и инициативите заложени в Културният календар на Община Дупница са съобразени с поколенческите традиционни и иновационни особености. Културният календар се структурира така, че да реализира конкретна цел: – съхраняване на културните традиции и обновяване на културния живот в Дупница; - съхраняване и реклама на историческото и културно наследство на територията на общината; - създаване на условия за стимулиране на културния и интелектуален живот в община Дупница; - повишаване на ефективността и обогатяване на формите на аматьорското и професионалното изкуство. - рационализиране и усъвършенстване на съдържателната страна на самодейните и детските художествени форми, съобразно заявения интерес от обществеността. За реализирането на дейностите и ефекта от проявите и инициативите, заложени в културния календар на Община Дупница, влияние оказва състоянието на културните институции, намиращи се в крайна безизходица, морално и материално остарялата база, осезателната липса на финансови средства, както и наличието на естетически образована и възпитана публика. Все повече намалява и дейността на самодейни, любителски, клубни и училищни формации и групи занимаващи се с изкуство. Пълноценната реализация на заложените в Културният календар прояви и дейности предполага ефективно работеща структура за диалог и сътрудничество между ръководството на община Дупница, културните институти, неправителствени организации, рабодещи в областта на културата, самостоятелни творци, творчески сдружения, независими експерти, медии, местния бизнес, младежки организации, представители на културната индустрия, Министерство на културата на Република България.

Читалища
Читалищата на територията на Община Дупница са:
1. Читалище “Зора” гр.Дупница /създадено през 1858 г./
2. Читалище “П.Славейков” гр.Дупница /създадено 1978 г.
3. Читалище “П.Яворов” гр.Дупница /създадено 1978 г./
4. Читалище “Пробуда” с.Яхиново / създадено 1939 г./
5. Читалище”Светлина” с.Бистрица /създадено 1927 г./
6. Читалище”Хр.Ботев” с.Червен брег /създадено 1911 г./
7. Читалище “Хр.Ботев” гр.Дупница /създадено 1978 г./
8. Читалище “Пробуда” с.Джерман /създадено 1920 г./
9. Читалище “Пробуда” – с.Баланово /създадено 1902 г./
10. Читалище “Развитие” – с.Крайници /създадено 1910 г./
11. Читалище “Пробуда” – с.Самораново /създадено 1926 г./

Читалищата спомагат за оформяне на естетическите критерии на населението на територията в която се намират, за повишаване на чувството за национална гордост, за утвърждаване на патриотично самосъзнание и създаване на нравствени добродетели, за откриване на млади нови таланти от подрастващото поколение и други дарования, както и включването им в сферата на любителското и професионално творчество, възпитание в традиционни културни ценности.

САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
1. Смесен хор “Рилски звуци” към Читалище “Зора” гр.Дупница, диригент Илиян Юручки
2. Мъжки хор «Св.Иван Рилски» - диригент Радко Йончев
3. ХОР НА МОМЧЕТАТА “КАНОН” гр. ДУПНИЦА - диригент Иван Гатев
4. Туристически ХОР “РИЛСКО ЕХО” - към Туристическо дружество "Рилски езера"
5. СЪСТАВ ЗА СТАРИ И СЪВРЕМЕННИ ГРАДСКИ ПЕСНИ “НОКТЮРНО” - към Читалище “Зора”
6. Фолклорен танцов ансамбъл “Актавис” - режисьор-хореограф В.Войнов
7. ШКОЛА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ И БРЕЙК – “ДЕНС МАШИЙН” - худ.ръководител Александър Димитров
8. КУКЕРИ групата от с. Джерман общ. Дупница - към Читалище "Пробуда"
9. Състав “Кукери”- към Читалище «Хр.Ботев», с.Червен брег
10. Вокална група СОУ” П. Хилендарски
11. Вокална група ОУ «Евлоги Георгиев»
12. Диско- БАЛЕТ “ВИВА” при Читалище "Хр.Ботев" гр.Дупница, худ.рьководител Мариана Костадинова
13. РОМСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
14. Клуб за здраве-ветерани спортисти – худ.ръководител Лиляна Дяковска.
15. Духов оркестър –Дупница - диригент Манол Сърбински
16. Фолклорен танцов ансамбъл и фолк фитнес към читалище "ЗОРА" гр.Дупница - хореограф Дилиана Кацарска

  Контакт с нас
  Dupnitsa.NET

ОнЛайн Бизнес Каталог

Mail : info@dupnitsa.net
Support Time : 9:30 AM - 5:00 PM

За Нас

Дупница - Вашият Интернет Портал

Карта на сайта
Покажи карта на сайта Tyxo.bg counter
  Въведение

Дупница, Онлайн Бизнес Каталог на фирмите в Дупница. Дупница Обяви, Дупница Новини, Информация за Дупница, Скоро и друга полезна инфромация за Дупница.