Всички новини от град Дупница събрани на едно място! За да бъде лесно и удобно за всички, които се интересуват от последните новини в Дупница.

Последни новини в Дупница е автоматична рубрика, която за ваше удобство се обновява няколко пъти дневно.

Новините в Дупница, които ще прочетете тук са собственост на техните автори и медии. Dupnitsa.NET не поема отговорност, ако прочетете „фалшива новина за Дупница“, лесно може да я разпознаете, като проверете дали я има и в другите медии.

Наградиха

 19 ученици от общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Сапарева баня са победителите в Областния конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“, организиран от Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница. 12 от тях, участниците от Община Кюстендил бяха отличени на церемония пред Съдебната палата в Кюстендил. Наградите връчиха председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова и съдия Елисавета Деянчева от Районен съд – Кюстендил, която бе и един от членовете на комисията, която оцени творбите в конкурса. Призьорите от общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол ще бъдат наградени утре, от 13, 30 ч. на церемония пред Съдебната палата в Дупница. „Благодаря Ви, че в тази трудна учебна година, в условията на епидемична обстановка, Вие припознахте нашата кауза, каузата на Съдът- законът да се спазва, нарушителите му да се наказват, а Правдата и Справедливостта да тържествуват“, заяви председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова. Тя цитира и част от написаното от децата: – Мартин от 4 клас: „Хей приятелю, нали знаеш това, че само с правда и честност можеш да покориш света! – Янис от 11 клас ни припомня в есето си думите на Конфуции: „Не прави другиму онова, което не искаш да ти се случи на теб“! – Сияна от 3 клас е категорична: „Съдът е място, където се раздава Справедливост“, и пита „А, представяте ли си, ако животните съдеха човека“? – Ще Ви прочета първия стих от стихотворението Съдията на Борислав от 11 клас: „Отдал се в дълг суров, почти се плаши, Той твърде, твърде много е горещ И меч е в тази длъжност властна, А мечът, може ли да бъде свещ? Всички ученици, заели призовите места в конкурса получиха награди, които имат за цел да подпомогнат тяхното обучение и здравословен начин на живот- фитнес гривни, bluetooth колонки и стерео слушалки. Над 120 творби и 116 участници бележат тазгодишния Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“. Най- голяма бе конкуренцията във възрастовата група 1 – 4 клас. Всеки участник ще получи специален подарък от организаторите на конкурса- Удостоверение и чаша с посланието „Справедливостта е като паяжина тънка, ама пък не се къса“! Те ще бъдат изпратени до директорите на учебните заведения. Представяме Ви 19- те победители в Областния конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“: 1. Литературно творчество (поезия и проза) Първа група – І – ІV клас Мартин Георгиев Тасев от 4 „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“- Кюстендил Сияна Росенова Иванова- 3 „а“ клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- Кюстендил Памела Ивелинова Ленгарска – 3 „д“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Кюстендил Втора група – V – VІІ клас Красимира Кирилова Туповичарска- 6 „б“ клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Дупница Божидара Любомирова Василиева- 6 „а“ клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Дупница Диана Костова Костадинова- 6 „а“ клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Дупница Трета група – VІІІ – ХІІ клас Борислав Руменов Николов- 11 „б“ клас на ЕГ „Д- р Петър Берон“- Кюстендил Янис Емилов Якимов -11 клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“- Кюстендил 2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство) Първа група – І – ІV клас Лъчезар Любомиров Илиев- 3 „а“ клас ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- Кюстендил; Елизабет Димитрова Димитрова- 3 „д“ клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Кюстендил; Антонио Анатолиев Цецков- 2 „б“ клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- Кюстендил; Яна Андреева Стоянова- 1 „б“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“- Кюстендил; Дария Георгиева Огнянова – 4 клас на СУ „Христо Ботев“- Бобов дол; Втора група – V – VІІ клас Рая Красимирова Милтенова- 7 клас СУ „Христо Ботев“- Сапарева баня; Ния Бисерова Крумова- 6 „г“ клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Кюстендил; Божидара Кирилова Петрова – 6 клас на ОУ „Проф. Марин Дринов“- Кюстендил; Виктория Ивайлова Димитрова- 7 клас СУ „Христо Ботев“- Сапарева баня; Трета група – VІІІ – ХІІ клас Мария Олександрова Рудик- 9 „а“ клас на ЕГ „Д- р Петър Берон“ – Кюстендил; Пламена Кирилова Туповичарска- 12 клас на ПГ „Христо Ботев“- Дупница; Областният конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“ е част от образователната програма на ВСС – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2020 / 2021 г. Конкурсът е посветен на 40 – та годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в град Кюстендил / 02.12.1980 г. /, в която се помещават Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил. Целта на конкурса е да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици!

Електронната

 За улеснение на шофьорите непрекъснато се подобрява качеството на услугата за продажба на електронни винетки чрез оптимизация на интерфейса. В списъка с държавите за регистрация на превозните средства България е изведена на първо място и пред всяка страна е посочен националният й флаг. Бутоните за лек автомобил до 3,5 тона и ремарке са разделени, а е-винетката се активира до 15 секунди след купуването й.     Това посочи пред медии проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в чийто ресор е оперирането на смесената електронна система за събиране на пътни такси – е-винетка и тол. Проф. Асенов отчете, че електронната система работи добре, потребителите се таксуват и това се доказва от приходите. В условията на пандемия заради COVID-19 от началото на 2020 г. до момента са събрани 256 млн. от е-винетки, а приходите от пътни такси за тежкотоварните камиони са около 120 млн. лв. или с 20% повече в сравнение със същия период на 2019 г., посочи проф. Асенов. През годините се отчита устойчиво нарастване на приходите и при този тренд не е необходимо да се правят промени в цените на е-винетките, добави той. И отбеляза, че въпреки кризата и това, че транспортният бранш е един от най-засегнатите сектори, има повишаване на събираемостта от пътни такси. Постъпленията са реализирани при повече от 25 % редукция на броя пътувания и почти 30 на сто намаление на средните превозни разстояния. Комбинацията от тези два фактора намалява общото разстояние, което изминават автомобилите и от там таксите, които заплащат, обясни той. Поддържането на „зелените коридори“ за транзитния трафик, за което Агенция „Пътна инфраструктура“ беше един от основните фактори, също доведе до възможността международните превозвачи да разпознаят България като привлекателен маршрут и затова реализирахме тези приходи, обясни още той. Проф. Асенов посочи, че през месеците юли и август е реализиран до три пъти по-висок приход от уикенд е-винетки в сравнение със същия период на 2019 г., въпреки спада с 60% на транзитния трафик от леки коли. Според него това се дължи на големия брой купени краткосрочни е-винетки – уикенд и седмични, за автомобили с българска регистрация.

Вдигат

 Правителството прие Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. С документа се определят минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати за всяка от групите длъжности във всички видове социални услуги в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата за страната. Например, индивидуалната основна месечна заплата за ръководителите на социални услуги като терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения, не може да е по-ниска от 180 на сто от минималната заплата. За специалистите, които предоставят тези услуги, се предлага минималното заплащане да е 160 на сто от минималната заплата за страната. За ръководители на социални услуги за резидентна грижа за деца и пълнолетни хора с трайни увреждания се предлага минималната заплата да е най-малко 220 на сто от най-ниското възнаграждение в страната. Специалистите в тези услуги ще получават най-малко 190 на сто от минималната заплата. Най-високи минимални размери на работните заплати се предлагат за служителите в услугите, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. За ръководители на такива услуги минималната месечна заплата не може да е по-ниска от 250 на сто от установената за страната минимална заплата. За специалистите, предоставящи социални услуги, месечното възнаграждение се предлага да е най-малко 220 на сто от минималната заплата. Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги. С приемането й ще се създадат по-добри условия за заплащане на труда на служителите в социалните услуги, което е предпоставка за повишаване на тяхното качество и ефективност. Ще се избегне и сегашното несправедливо положение, при което заплащането на труда на специалистите е почти изравнено с това на неквалифицирания персонал. Чрез гарантирането на по-добри условия за заплащане се цели да се преодолее и отливът на специалистите от сектора на социалните услуги към други по-добре финансирани сектори, което към настоящия момент е сериозен проблем. Очаква се утвърдените стандарти да имат отражение върху възнагражденията на около 16 000 служители, осъществяващи дейностите по предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Стандартите ще се прилагат от 1 януари 2022 г.    

Над

Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация, да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът инж.Методи Чимев. Той входира в Общински съвет своето предложение днес. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. В искането си до ОбС-Дупница, инж.Чимев посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение.

Координациoнен

Да бъде създаден Координациoнен съвет за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 предложи министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на редовното правителствено заседание, което се проведе чрез видеоконферентна връзка. Координационният съвет ще отговаря за организацията, логистиката и съхранението на всички ваксини, които България ще получи, както и ще определи приоритетните групи за имунизация. Новото звено не отменя и не измества Националния оперативен щаб по отношение на възложените му отговорности, а ще има ключова роля при изпълнението на ваксинирането. „В петък трябва да е готов и съставът на координационния съвет. Той трябва да направи цялата логистика, 24 часа трябва с това да се занимава, за да може като дойде ваксината да сме готови още първия ден“, заяви премиерът Бойко Борисов. Министър-председателят изтъкна, че всеки, който иска от системата на здравеопазването, трябва да има възможност за имунизация. „Съсредоточете се първо в медицинския състав, в най-уязвимите групи“, добави Борисов. Премиерът Борисов добави, че днес у нас пристигат 300 000 дози нискомолекулярен хепарин, който се прилага с други медикаменти при лечението на COVID-19. „Така ще има за всеки един човек. Ремдесивир също има достатъчно“, подчерта министър-председателят. Той разпореди ежедневно да се следи наличността на лекарствените продукти за терапията на пациентите с новия вирус. На днешното заседание на Министерският съвет беше приет също така и Национален план на Република България за готовност при пандемия. Това е програмен основополагащ документ за справянето на държавата с определена пандемия. На тази основа за в бъдеще ще могат да се изготвят конкретни пандемични планове за справяне с конкретни заболявания, ако обществото се изправи пред друга пандемия. Основната цел на Националния план е да ограничи заболяемостта, да намали смъртността от пандемичната инфекция и едновременно с това да осигури оптимални възможности за лечение на заболелите. Разписана е организацията на действията, които са необходими за поддържанетo на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, осигуряването на информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки. Документът ясно дефинира координацията между секторите и различните административни нива, като е посочено кой ще е отговорен за всяка дейност от етапите на пандемията и това се променя в зависимост от нейната тежест и въздействие. Предвидено е съществуващите структури и механизми за спешен отговор в държавния и в частния сектор да се използват и за реакция при пандемия.

Нови

Нови 120 положителни случаи с коронавирусна инфекция има в Кюстендилска област за изминалото денонощие. Взетите и изпратени за изследване проби са общо 160, като резултатите от тях излизат до 48 часа. Най-голям брой новозаразени лица има в община Дупница – 78, в община Кюстендил са 23, по пет нови случая има в Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново. Трима души са дали положителни проби в община Бобошево и един в Невестино, съобщават от Областния кризисен щаб. 32-ма души са настанени за лечение в Ковид отделението на Общинската болница в Дупница. Повече от половината пациенти са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“-Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, почти всички останали са на кислород. Хоспитализирани към днешна дата в Ковид отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил са 67 лица. Двама от тях са интубирани, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. Четирима души, с положителни проби за инфекцията, са починалите през изминалото денонощие. Това са мъж на 52 г. и жена на 68 г. от община Кюстендил, 65-годишен мъж и 74-годишна жена от община Дупница. Три от лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб изказва искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.  

3

3 475 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, което е с 661 повече на дневна база спрямо отчетените вчера 2 814 случая. Направени са обаче и повече PCR тестове – 9 056, спрямо 6 825 при предишния отчет, т.е. разлика от 2 231 теста. Така процентът на положителни проби всъщност спада – от 41,23% вчера до 38,37 на сто днес. Общо потвърдените случаи на коронавирус в България вече са 148 775. Направени са общо 982 307 PCR теста. Активните случаи бележат ръст вече са 91 587, което е с 887 повече спрямо понеделник. В болниците обаче има спад, като към днешна дата 6 635 пациенти са настанени за лечение, което е със 148 по-малко за денонощие. Има сериозен ръст в броя на пациентите, настанени в интензивни отделения – 493 457, т.е. 36 повече за денонощие. 2 435 души са оздравели и общата им бройка е вече 53 000. Починали за последното денонощие са 153 пациенти, с 68 по-малко спрямо отчетените вчера рекордни 221 починали. Така жертвите на COVID-19 у нас вече са 4 188. 6 236 медицински лица са сред официалните случаи на коронавирус, т.е. огромен ръст от 208 нови случая. Под карантина са 48 456 души, с 1 334 повече спрямо предишния отчет. Най-много заразени отново са открити в София-град – 722. Следва Пловдив с 355 и Бургас с 318. Навсякъде другаде случаите са под 300, като няма област без регистрирани нови случаи на COVID-19. Най-малко са те в Търговище – 7.

Пътната

Пътната обстановка за днес, 2 декември, за главните пътни направления и региона: Сняг вали в областите: Габрово, Разград, Силистра и Шумен. Пътните настилки са предимно мокри, по усойните и планински райони частично заледени, обработени и проходими при зимни условия. Ограничена видимост поради мъгла: – До 100 м. в областите: Ловеч и Плевен. – До 150 м. в областите: Русе, Разград и Враца. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Област София: Движението при Мухово от км 45+200 до км 46+266 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.12.2020 г.; Област Пазарджик: Движението от км 90+000 до км 106+427 в двете посоки се осъществява в една лента поради полагане на пътна маркировка. Затворена за движение е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната лента. Движението се регулира от светофарна уредба и пътни знаци. Срок до 17:00 ч. на 02.12.2020 г. Област Стара Загора: Движението от км 153+750 до км 170+570 в посока София е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. − Пътуващите по АМ „Марица“ по направление гр. София тръгват по АМ „Тракия“ в посока Бургас до пътен възел „Чирпан“, правят на него обратен завой и тогава тръгват в посока София. − Пътуващите в посоката София – Бургас към с. Оризово и с. Плодовитово трябва да стигнат до пътен възел „Чирпан“, след което по път II-66 Чирпан – с. Плодовитово – с. Оризово. Срок до 15.12.2020 г.; Движението от км 197+600 до км 200+800 в посока Бургас е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока София. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 10.12.2020 г.; Движението в участъка Чирпан – Стара Загора от км 168+000 до км 208+100 се осъществява с максимална скорост 90 км/ч и повишено внимание в двете посоки с цел осигуряване безопасността на движението поради неравности на пътната настилка. Срок до 31.12.2020 г.; Област Бургас: Движението от км 346+400 до км 349+000 посока София се извършва с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е затворена. Скоростта е ограничена на 90км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;   АМ „Хемус“: Област София: Движението в двете посоки от км 30+260 до км 47+060 от пътен възел „Витинска река“ до п.в. „Ботевград“ е ограничено за МПС над 12 тона и МПС в състав с дължина над 8 метра с изключение на автобуси с ремаркета поради ремонтни-възстановителни дейности на лява тръба на тунел „Витиня“, виадукт при км 34+220, виадукт при км 35+144 и виадукт при км 35+760. Движението се осъществява по обходен маршрут: при км 30+260 от п.в. "Витинска река" по път I-1 София – Ботевград, по път II-17 Ботевград – АМ „Хемус“ до п.в. „Ботевград“ и обратно. Срок 20.12.2020 г.; Движението от км 31+960 до км 33+810 в посока София е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на тунел „Витиня“ и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока София от км 35+440 до км 36+110 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+760 и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.; Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+940 до км 34+550 се осъществява с повишено внимание поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220 в аварийната лента. Срок 20.12.2020 г.; Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+850 до 34+550 се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220. Ограничено е движенето по изпреварващата лента, като то се извършва по активната. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока Варна при „Витиня“ от км 34+610 до км 35+400 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+144 и се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока София при Потоп от км 20+460 до км 18+740 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270 и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Обособени са по една лента в двете посоки. От км 20+520 до км 20+460 се отваря прозорец и движението преминава в изпреварващата лента на дясното платно посока Варна. От км 18+740 до км 18+680 се отваря прозорец и движението се връща обратно в платното посока София. От 11:00 часа в деня преди празничния или почивен ден се обособяват реверсивно движение в две ленти за посока Варна и една в посока София. В последния празничен или почивен ден от 11:00 часа до 11:00 часа на следващия ден се обособяват две ленти за посока София и една в посока Варна. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Сигнализацията за временната организация е от км 22+620 до км 18+660. Срок до 20.12.2020 г.; Движението в посока София при Потоп от км 20+920 до км 20+520 се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява само по активната. Срок до 20.12.2020 г.; Движението в посока Варна при Потоп се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270. От км 18+580 се ограничава изпреварващата лента, а от км 18+680 до км 18+740 постепенно се ограничава и активната лента, като движението посока Варна от км 18+740 до км 20+550 се осъществява в аварийната лента. Сигнализацията за временната организация е от км 16+580 до км 20+570. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 20.12.2020 г.; Област Шумен: Движението от км 362+600 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание поради машинно косене и рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 04.12.2020 г. Област Варна: Движението от км 424+440 до км 425+500 посока София се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътна рампа между ул.“Атанас Москов” и северното платно на АМ ”Хемус“. Ограничението на скоростта е до 70 км/ч при км 425+266. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2020 г;   АМ „Марица“: Област Хасково: Движението по АМ "Марица" в участъка гр. Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево“ от км 93+393 до км 104+205 е пренасочено двупосочно в платното посока ГКПП "Капитан Андреево" поради извършване на превантивен ремонт на платно, което е в посока София. – На пътен възел „Свиленград“ при км 97+488 връзките в посока София и посока Свиленград са ограничени за пътуващите от Свиленград към АМ „Марица“. – Движещите се по АМ „Марица“ в посока Свиленград могат да преминат през пътен възел „Свиленград“ при км 97+488 и да пътуват към гр. Свиленград. – Пътуващите по направление ГКПП „Капитан Андреево“ – Свиленград продължават до пътен възел „Ново село“ при км 94+183, където правят обратен завой и се връщат през квартал "Капитан Петко Войвода"до пътен възел „Свиленград“. – Пътуващите от Свиленград в посока София преминават по обходен маршрут по път I-8 до кръстовище при км 366+800 с път II-80 през квартал "Капитан Петко Войвода", след което продължават по път II-80 до пътен възел „Ново село“ на АМ „Марица“ при км 94+183. Срок до 31.01.2021 г.   АМ „Черно море“: Няма въведени ограничения.   АМ „Струма“: Област Перник: Движението в участъка от км 22+780 до км 24+280 в посока Кулата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта на 70 км/ч. поради компрометирана част от пътното тяло. Срок до 30.09.2021 г.; Проходи: – „Върбишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно; – „Златишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно; – „Айтоски“ – движението по път III-208 Провадия – Айтос през „Айтоски“ проход от км 49+434 до км 50+885 в района на с. Аспарухово е ограничено поради ремонтни дейности на мостови съоръжения. Ограничава се движението от км 49+434 до км 50+885, като движението се насочва към АМ „Хемус“ в посока гр. Шумен, през „Ришки“ проход, по път III-7305 Камчия – Люляково – Вресово и се включва в „Айтоски“ проход и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;   – „Котленски“ – отворен за всички МПС; – „Печинско“ – отворен за всички МПС; – „Превала“ – отворен за всички МПС; – „Предел“ – отворен за всички МПС; – „Приморски“ – отворен за всички МПС; – „Републиката“ – отворен за всички МПС; – „Ришки“ – отворен за всички МПС; – „Рожен“ – отворен за всички МПС; – „Троянски“ – забранен за МПС над 12 т.; – „Вратник“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно; – „Дюлински“ – забранен за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно; – „Пампорово“ – забранен за МПС над 3,5 т.; – „Петрохан“ – забранен за МПС над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета. Срок до 15.12.2020 г.; – „Твърдишки“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно; – „Шипка“ – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок: целогодишно.   ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:   – път I-1 /Е79/ Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци – о.п. Монтана – о.п. Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – ок. п. София – Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград – о.п. Симитли – Кресна – Кулата – граница Гърция: Област София и Враца: Движението на всички МПС по път I-1 в участъка между с. Ребърково и с. Лютидол от км 166+100 до км 172+000 е ограничено във връзка с изпълнение на обект по модернизация. Обходни маршрути: – за всички МПС в двете посоки на движение по път II-16 през гр. Своге; – за всички МПС до 12 тона в двете посоки на движение по път II-81 през проход „Петрохан“; – за МПС до 10 тона в посока Видин – София по път III-161 Ребърково – Лютидол – Рашково – Радотина – Литаково – Ботевград; – за МПС до 4,5 тона в посока София – Видин по общинската пътна мрежа в село Лютидол и по път III-161 Лютидол – Ребърково. Срок 15.12.2020 г. Област София: Движението по път Мездра – Ботевград от км 175+600 до км 194+164 се ограничава, с изключение на пътуващите до Скравена и Новачене поради извършване на модернизация на пътя. Останалото движение се пренасочва по път III-161. Срок от 07:00 часа на 30.11.2020 г. до 07:00 часа на 02.12.2020 г. Движението по път Ботевград – Бебреш от км 203+000 до км 216+000 се осъществява с повишено внимание поради неравности по пътната настилка. Скоростта на движение е ограничена до 60 км/ч. Срок до 31.03.2021 г.; Движението по път Мездра – Ботевград в участъка Лютидол – Скравена от км 176+200 до км 191+960 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради модернизация на пътя и установени вход-изходи на работни площадки посока Ботевград при км 177+600, км 180+050, км 180+600, км 185+600 и км 186+600. Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок до 09.03.2023 г.; Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 31.03.2021 г.; Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София – Перник при Владая от км 276+162 до км 277+610 и от км 278+567 до км 281+800, както следва: – от км 276+162 до км 277+610 – всеки работен ден се обособяват две ленти за движение в посока София за времето от 06:00 до 10:00 часа и последния празничен ден и всяка неделя от 10:00 до 19:00 часа. – от км 278+567 до км 281+800 – последния празничен ден и всяка неделя от 10:00 до 19:00 часа се обособяват две ленти за движение в посока София и една в посока Перник. Срок 31.12.2020 г.; Движението в участъка Жерково – Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 31.03.2021 г.; Област Перник: Движението по път София – Перник в участъка от граница София до кръстовище Драгичево от км 282+485 до км 285+600 е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 15 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението е пренасочено по АМ „Люлин“. Срок до 30.04.2021 г.; Въведено е реверсивно движение по път София – Перник в участъците от км 285+660 /кръстовище Драгичево/ до км 286+847 /бензиностанция „Петрол“/ както следва: – всеки петък, както и в последния работен ден преди празници от 12:00 ч. до 20:00 ч., и в първия почивен /празничен/ ден от 08:00 ч. до 14:00 ч.: две ленти в посока Перник и една лента в посока София. През останалото време от седмицата остава в сила постоянната организация на движение, която осигурява две ленти в посока влизане в София и една лента в посока изход от София. По преценка на директорите на ОПУ, съобразно метеорологичните условия и пътната обстановка, реверсивното движение може да бъде отменено или цитираните часови периоди да бъдат променяни. Срок до 31.12.2020 г.; Област Благоевград: Движението по път Благоевград – Кулата в участъка Железница – Симитли от км 373+410 до 375+910 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътен възел „Симитли 1“ и директно трасе към АМ Струма. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съобразно създадената организация на движение. Срок до 30.06.2021 г.   СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:   ОПУ-Благоевград: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път III-1082: Движението по път III-1082 Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна от км 0+000 до км 29+400 000 е ограничено поради рехабилитация на пътя. Обходен маршрут: по АМ ,,Струма‘‘. Срок до 31.01.2021 г. Ремонтни дейности: Път III-1972: Движението по път III-1972 Гоце Делчев – Сатовча от км 0+000 до км 32+700 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Затварянето ще се осъществи на три етапа: Първия етап: От км 0+000 / кръстовище с път III-197 при с. Дъбница / до км 11+400/ начало на с. Абланица /. Втори етап: От км 13+036 / край на с. Абланица / до км 19+047 /начало на с. Вълково/. Трети етап: От км 21+000 /край на с. Вълкосел / до км 32+700 / кръстовище с път III-197 при с. Сатовча. По време на пълното затваряне на пътя движение ще се допуска само за живущите в населените места както и МПС със специален режим на движение. Обходен маршрут: По път III – 197 Гоце Делчев – Сатовча – Доспат. Срок до 18:00 ч. на 31.01.2021 г.   ОПУ-Кюстендил: Ремонтни дейности: Път III-107: Движението по път III-107 Пастра – Рилски манастир от км 27+600 до км 27+700 и км 27+850 в участък от 250 метра се осъществява съобразно създадената организация на движение поради укрепителни и обезопасителни работи за преодоляване на възникнали срутищни процеси: падащи камъни, свлачище, срутище и тяхното отстраняване, почистване и обрушване. Срок до 06.12.2020 г.   ОПУ-Перник: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от с. Мрамор до разклон за с. Лева река е ограничено за МПС над 10 т. Обходен маршрут: Вукан – Костуринци – Стайчовци – Вълча поляна – махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно.Срок до 30.09.2021 г.; Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци – Велиново – Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: Път II-63 – Филиповци – Трън – Глоговица – Велиново. Срок до 30.09.2021 г.; Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна – Граница Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: Общински път Пали лула – Лева река, път III-637 Докьовци – Пенкьовци, път III-6052 Враня стена – Калотинци, път III-623 Калотинци – Раянци – Трекляно – Дълга лука. Срок до 30.09.2021 г.; Ремонтни дейности: Път II-63: Движението по път II-63 Трън – Стрезимировци при км 56+174 се осъществява в една лента поради осигуряване безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г.; Път ІІІ-605: Движението по път ІІІ-605 Батановци – Пали лула от км 4+000 до 7+000 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 02.12.2020 г.; Път III-623: Движението по път III-623 Калище – Земен от км 40+000 до км 48+400 се осъществява в свободната лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 25.05.2021 г.; Път III-637: Движението по път III-637 Вукан – Пенкьовци в района на с. Вукан при км 5+293 се осъществява в една лента поради осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г. Път III-1003: Движението по път III-1003 Кладница – Селимица от км 0+000 до км 9+200 се осъществява с повишено внимание във връзка с довършителни ремонтни дейности в обхвата на пътя. Организацията на движение се регулира с пътни знаци. Срок до 25.05.2021 г.   ОПУ-София: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин – Нови Искър в участъка от Северна скоростна тангента до разклон за Мировяне и Мрамор от км 6+265 до км 7+548 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен маршрут: − Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно. − Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 04.12.2020 г.; Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин – Нови Искър в участъка от разклона за Нови Искър до ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър от км 8+400 до км 10+850 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен маршрут: − Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно. − Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 04.12.2020 г.; Път II-18: Във връзка с модернизацията на път II-18 Софийски околовръстен път в участъка АМ „Тракия“ – кв. „Младост“ движението се осъществява както следва: • От км 35+260 до км 36+100 (пътен възел Лозен) движението е по директното трасе, ляв и десен локал, кръговото кръстовище, ул. „Стар Лозенски път“, левия локал преминава на половин платно с габарит 4.00 м. • От 35+900 до км 36+180 – се прибира десния локал в дясното платно – затваря се десния локал. • От км 36+800 до км 36+180 – преминаване от лявото платно в левия локал, затваря се половината платно, преминаването се осъществява по вътрешната лента с габарит 4.00 м. • От км 36+180 до км 37+530 – движението се осъществява в ляво и дясно платно (от км 37+200 дясно, движението се стеснява от три ленти в една). • От км 37+530 до км 37+730 – преминаване от дясно платно в южния локал и от южния локал движението се осъществява в три ленти в лявото платно от км 34+280 до км 35+260. • От км 37+730 до км 42+160 – ограничаване на северното платно, като движението преминава двупосочно и поетапно в южното платно и южния локал. • Скоростта на движение се ограничава до 40 км/ч. Срок до 01.06.2021 г.; Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан“ е ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета. Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до 15.12.2020 г.; Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец – Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т. в двете посоки. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 е ограничено за МПС над 12 тона поради компрометирано състояние и ремонт на укрепителни съоръжения, мостове и пътни откоси. Ограничението е сигнализирано с пътни знаци. Срок 31.03.2021 г.; Път ІІІ-801: Движението по път ІІІ-801 Вакарел – Бойчиновци ок км 0+000 до км 22+133 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради намален габарит на пътно тяло. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-3701: Движението по път III-3701 в участък от края на с. Ямна до границата с област Ловеч от км 16+600 до км 22+300 е ограничено за всички МПС поради свлачищни процеси. Обходен маршрут: път II-37 Етрополе – Лъга – Джурово, път I-3 Джурово – Ябланица граница област Ловеч, път III-358 Ябланица – Гложене, път III-3701 Гложене – Черни Вит. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради активирали се свлачища. Обходен маршрут: до Чибаовци да се ползва път II-81, до Бучин проход път III-164 Бучин проход – Искрец – Свидня. Срок до 31.03.2021 г.; Ремонтни дейности: Път II-81: Движението по път II-81 София – Костинброд от км 2+200 до км 4+930 е ограничено в посока Костинброд поради изпълнение на превантивен ремонт по пътя. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Сигнализацията за временната организация е от км 1+765 до км 5+974. Срок 31.12.2020 г.; Път III-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 1+000 до км 19+200 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради извършване на превантивен ремонт на пътя. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Срок 15.01.2022 г.; Път III-308: Движението по път III-308 Калугерово – Правешка Лакавица се осъществява с повишено внимание поради нарушен каменен парапет при км 3+900 и намелен габарит на съоръжението. Срок 31.08.2021 г.; Път III-813: Движението по път III-813 Годеч – Каленовци от км 9+200 до км 16+700 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението при км 11+923 се ограничава и се извършва по временно изграден двулентов път. Срок 31.03.2021 г.; Път III-6004: Движението по път III-6004 Байлово – Смолско от км 18+324 до км 31+613 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на пътя. Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок 10.06.2021 г.

Слънчеви

През деня температурите ще бъдат от минус 1 – минус 2 градуса на места в северните райони, до 8-10 градуса в крайните югозападни райони. За София максималната температура ще бъде 0 градуса. Днес над Южна България ще преобладава слънчево време, докато над Северна облачността ще е значителна и на отделни места ще превали слаб сняг, а мъглите в равнинната част ще са трайни. В източните райони ще духа слаб северен, в Дунавската равнина – слаб източен вятър. Максималните температури ще са от минус 1-2° на места в северните до 8-10° в крайните югозападни райони. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Над Черноморието облачността ще е по-често значителна и на отделни места в северните райони ще превали слаб сняг. Над южните райони ще има по-съществени разкъсвания на облачността. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максимални температури между 3° и 6°. Температурата на морската вода е 11-13°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд от запад ще започне увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°. През следващите дни от юг-югозапад над страната ще се пренася топъл въздух и температурите ще се повишават, отначало дневните. По-съществено ще е затоплянето в източната половина от страната, където вятърът от юг-югоизток по-често ще е умерен. В петък и събота максималните там ще са до към 15°, а в западната и централната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е слаб, а облачността – значителна, ще остават близки до нулата. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, но ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. На отделни места, главно в Югозападна България, ще превалява дъжд.

Общопрактикуващите

 Mиниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo ocигypи цeнтpaлизиpaния мoдyл и възмoжнocттa вceĸи, ĸoйтo жeлae, дa ce свърже с него, нeзaвиcимo ĸoя coфтyepнa cлyжбa гo oбcлyжвa и ĸoлĸo пaциeнти имa. Така всеки общопрактикуващ лекар ще може да прилага eлeĸтpoннaтa фopмa при нacoчвaнe зa изcлeдвaния. Това стана ясно при представянето на системата за издаване на електронно направление. Само дo 11.00 часа днec ca издaдeни близo 200 eлeĸтpoнни нaпpaвлeния. Oĸoлo 100 oбщoпpaĸтиĸyвaщи лeĸapи от почти вскички области в страната ca ce възпoлзвaли oт новата възмoжнocт. „Въведохме електронното направление като първа стъпка от електронното здравеопазване, за пациенти, които имат най-малко два симптома със съмнение за COVID-19. Искаме да помогнем и на лечебните заведения, и на пациентите – да бъдат диагностицирани навреме, наблюдавани от общопрактикуващите лекари и специалистите“, заяви заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева и подчерта, че никой, който е с направление за PCR тест, няма да доплаща никъде абсолютно нищо. Възможността за хартиено направление също остава.

През

 За шеста поредна година през 2021 г. цените на е-винетките остават непроменени. Собствениците или водачите на леки автомобили ще може да купят годишната, както и досега, за 97 лв., тримесечната – за 54 лв., месечната – за 30 лв., седмичната – за 15 лв., и уикенд винетката за 10 лв. Шофьорите могат да купят и проверят валидността на електронната винетка на сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение БГТОЛ. През януари и февруари 2021 г. изтича срокът на над 800 хил. годишни е-винетки за леки автомобили. Предвид епидемиологичната обстановка с Covid-19 апелираме потребителите при купуване на е-винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение БГТОЛ. Електронни винетки могат да бъдат купени и през останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета има на 13 контролно-пропускателни гранични пункта, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са близо 500. Електронни винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура" чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.epay.bg, www.telenor.bg, www.A1.bg, както и на каса в мрежата на мобилните оператори А1, Теленор, Български пощи, Easy Pay и в бензиностанциите „Лукойл", „Петрол" и ОМВ, а също и чрез терминалите "Cashterminal" в мрежата на "Интеркапитал груп". Валидността на електронната винетка може да се провери на сайта www.bgtoll.bg от бутона „Проверка на винетка". Чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо откъде е купена – от търговски обекти на Агенция „Пътна инфраструктура" или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен", „с изтекъл срок" или „неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност. Собствениците на автомобили, които имат е-винетки, издадени чрез Агенцията за социално подпомагане, могат да проверят валидността им на сайта на АПИ – https://social.api.bg. Бутонът е с надпис „Проверка на е-винетка, издадена чрез Агенция за социално подпомагане". Информацията за срока на годишната безплатна винетка се появява след въвеждане на регистрационния номер на автомобила. От 1 януари до 30 ноември 2020 г. през всички канали за продажба са купени над 5 млн. е-винетки за над 256 млн. лв. Най-предпочитани от шофьорите на МПС до 3,5 т са годишните е-винетки. От тях са продадени 1 954 530 броя на стойност 189 589 410 лв. На второ място по търсене са седмичните е-винетки. Купени са 1 717 888 бр. за 29 291 447 лв. Следват месечните е-винетки – 534 248 бр., за 21 382 995 лв., уикенд винетките – 441 955 бр., за 4 419 550 лв. и тримесечните е-винетки – 72 713 бр., за 3 926 502 лв.

34

34 са положителните случаи с коронавирусна инфекция в област Кюстендил през изминалото денонощие, съобщават от Областния кризисен щаб. Взетите и изпратени за изследване проби през вчерашния ден са общо 129, като резултати от тях се връщат до 48 часа. В община Кюстендил новозаразените лица са 24, в Дупница – 5, в Бобов дол – 2, в общините Рила, Кочериново и Трекляно има по един нов случай. В Ковид отделението на Общинската болница в Дупница са хоспитализирани 28 лица. Един от пациентите продължава да бъде интубиран и в критично състояние, а шестнадесет други са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“-Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. Към днешна дата 73 лица са настанени в Ковид отделението на болницата в Кюстендил. Двама души от тях са интубирани, друго лице е в критично състояние, останалите пациенти са в тежко и средно тежко състояние. Трима души, с положителни тестове за коронавирусна инфекция, са починали през изминалото денонощие – мъж на 75 г. от община Дупница, 52-годишен мъж от община Сапарева баня и жена на 57 г. от община Кюстендил. Лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб поднася искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.

Четири

 Четири месеца изминаха от изчезването на 43-годишния Янек Миланов от Дупница, който последно е засечен от камери в джипа на бившия гард на Братя Галеви Васил Капланов-Каплата в късната вечер на 31 юли. Сигналът от близките на Янек е подаден в дупнишката полиция на 1 август, като в него е посочено, че има съмнения за отвличане и убийство. Срокът на разследването е удължен с още два месеца, съобщи говорителят на Окръжна прокуратура-Кюстендил прокурор Сиракова. Срокът на досъдебното производство бе удължен вече един път след изтичането на първите два месеца, наблюдаващият прокурор сега е удължил срока с още два месеца. „Продължават интензивните следствени действия, както и до момента“, посочи прокурор Сиракова. Срокът се удължава с още два месеца, като прокуратурата има възможност в този срок или да внесе обвинителен акт, или в края на срока да поиска ново удължаване с два месеца. Официалната информация по случая продължава да бъде твърде оскъдна.   Припомняме, че досъдебното производство за отвличане бе образувано от Окръжна прокуратура-Кюстендил едва на 7 август, седем дни след изчезването на Янек. След среща на Марио Миланов, брат на Янек, с главния прокурор Иван Гешев досъдебното производство бе взето под специален надзор от Върховна касационна прокуратура и Апелативна прокуратура-София. Все още не е обявен официално резултатът от проверката, която бе разпоредена от вътрешния министър във връзка с първоначалните действия на РУ Дупница и данните, че е имало забавяне на ефективните издирвателни и следствени действия. От прокуратурата мълчат какви са били действията на прокурорите по случая и дали е имало забавяне и от тяхна страна.   Припомняме, че в момента разследването се води от екип от отдел Тежки криминални престъпления и убийства към Главна дирекция Национална полиция. А до момента се извършиха няколко претърсвания от страна на служители на МВР, следови кучета и конна полиция в обширни райони около Крайници. Водолази извършиха огледи в язовир Дяково, както и водоеми около Самораново и Крайници. Издирването е съсредоточено там на база анализ на столичните разследващи. Двудневна издирвателна операция в язовир Дяково имаше преди броени дни, като е нея взеха участие водолази, пожарникари и криминалисти от София и Дупница. Припомняме, че главният прокурор посети на два пъти Дупница. Първият път проследи старта на издирвателните действия, а при второто посещение обяви, че прокуратурата отваря "студени" случаи, свързани с Васил Капланов, основен заподозрян за изчезването на Янек. Капланов към момента се намира в ареста с постоянна мярка "задържане под стража", но по друго обвинение – за отправена закана за убийство към съпричастен със случая "Янек" дупничанин. Тази закана е отправена, докато Капланов бе под домашен арест по друго обвинение – държане на боеприпаси. Припомняме още, че на няколко пъти за разпит бе привиквана и бившата съпруга на Капланов-Петя. Причината за това е, че основната версия е, че именно отношения между Янек и Петя, които са били прекратени от страна на Янек, са в основата на случило се.       Припомняме още, че на сина на Васил Капланов – Никола бяха повдигнати две обвинения за посегателства срещу автомобила на Янек Миланов, извършени месеци преди изчезването му. Капланов младши бе освободен от ареста с мярка „Подписка“.  

Хванаха

В РУ Дупница е започнато досъдебно производство за нарушаване на мярка против разпространението на коронавируса. При извършена проверка от служители е установено в с. Крайници работещо заведение – кафе-аперитив, в което е имало клиенти. Така е нарушена заповед на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, а деянието е извършено по време на обявено извънредно положение и пандемия. За случая е уведомен дежурен прокурор.

Пожарникари

Все по-често пожарникарите излизат на първа линия не само в борбата с коронавируса, но и в обслужването на пациенти в тежки състояния. Заради недостига на персонал огнеборците се отзовават на сигнали за оказване на помощ за пренасяне на болни хора. Почти не минава ден, в който пожарната да не реагира на такива сигнали, наред с другите си ангажименти. Огнеборци пренасят пациенти както в жилищни сгради, така и в самите болнични заведения, когато няма възможност да се използват асансьори, а състоянието на болния не позволява той да се движи сам. Последният такъв случай в Дупница е от вчера. Екип на пожарната е бил повикан, за да окаже помощ на спешни медици за пренасяне и съпровождане на пациент от Блажиево до здравно заведение.

Възможни

Днес са възможни забавяния и прекъсвания при продажбите на винетки и маршрутни карти, предупреждават от АПИ. Причината е, че между 17.00 и 21.00 часа днес са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси – винетки и тол. Актуализациите няма да повлияят на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. АПИ препоръчва, за да се избегне рискът от проблеми с покупката на е-винетка за леки коли и на маршрутна карта за камиони и автобуси по време на предвидените актуализации, шофьорите внимателно да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят своевременно електронната си винетка или маршрутна карта.

2075

2 814 са новите случаи на коронавирус у нас, което е с 2 075 повече на дневна база спрямо отчетените вчера 739 случая. Направени са обаче значително повече PCR тестове – 6 825, спрямо 1 965 при предишния отчет, т.е. огромна разлика от 4 860 теста. Така процентът на положителни проби всъщност се увеличава – от 37,6% вчера до 41,23 на сто днес. Общо потвърдените случаи на коронавирус в България вече са 145 300. Направени са общо 973 251 PCR теста. Активните случаи бележат ръст вече са 90 700, което е с 622 повече спрямо неделя. В болниците обаче има спад, като към днешна дата 6 783 пациенти са настанени за лечение, което е с 86 по-малко за денонощие. Има сериозен ръст в броя на пациентите, настанени в интензивни отделения – 457, т.е. 27 повече за денонощие. 1 971 души са оздравели и общата им бройка е вече 50 565. Починали за последното денонощие са рекордните 221 пациенти, със 156 повече спрямо отчетените вчера 65 починали. Така жертвите на COVID-19 у нас вече са 4 035. 6 028 медицински лица са сред официалните случаи на коронавирус, т.е. ръст от 178 нови случая. Под карантина са 47 122 души, с 3 070 по-малко спрямо предишния отчет. Най-много заразени отново са открити в София-град – 696. Следва Пловдив с 303, Варна с 213 и Стара Загора с 201. Навсякъде другаде случаите са под 200, като няма област без регистрирани нови случаи на COVID-19. Най-малко са те във Видин и Кърджали – по 7.

Пътната

Пътната обстановка за днес, 1 декември, за главните пътни направления и региона: Пътните настилки са предимно мокри, по усойните и планински райони частично заледени, обработени и проходими при зимни условия. Ограничена видимост поради мъгла: До 50 м София /АМ „Тракия”/ До 100 м София /Бучин проход/, Враца /Оряхово/.   СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Област София: Движението при Мухово от км 45+200 до км 46+266 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.12.2020 г.; Област Стара Загора: Движението от км 153+750 до км 170+570 в посока София е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. − Пътуващите по АМ „Марица“ по направление гр. София тръгват по АМ „Тракия“ в посока Бургас до пътен възел „Чирпан“, правят на него обратен завой и тогава тръгват в посока София. − Пътуващите в посоката София – Бургас към с. Оризово и с. Плодовитово трябва да стигнат до пътен възел „Чирпан“, след което по път II-66 Чирпан – с. Плодовитово – с. Оризово. Срок до 15.12.2020 г.; Движението от км 197+600 до км 200+800 в посока Бургас е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока София. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 10.12.2020 г.; Движението в участъка Чирпан – Стара Загора от км 168+000 до км 208+100 се осъществява с максимална скорост 90 км/ч и повишено внимание в двете посоки с цел осигуряване безопасността на движението поради неравности на пътната настилка. Срок до 31.12.2020 г.; Област Бургас: Движението от км 346+400 до км 349+000 посока София се извършва с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е затворена. Скоростта е ограничена на 90км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;   АМ „Хемус“: Област София: Движението в двете посоки от км 30+260 до км 47+060 от пътен възел „Витинска река“ до п.в. „Ботевград“ е ограничено за МПС над 12 тона и МПС в състав с дължина над 8 метра с изключение на автобуси с ремаркета поради ремонтни-възстановителни дейности на лява тръба на тунел „Витиня“, виадукт при км 34+220, виадукт при км 35+144 и виадукт при км 35+760. Движението се осъществява по обходен маршрут: при км 30+260 от п.в. "Витинска река" по път I-1 София – Ботевград, по път II-17 Ботевград – АМ „Хемус“ до п.в. „Ботевград“ и обратно. Срок 20.12.2020 г.; Движението от км 31+960 до км 33+810 в посока София е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на тунел „Витиня“ и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока София от км 35+440 до км 36+110 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+760 и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.; Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+940 до км 34+550 се осъществява с повишено внимание поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220 в аварийната лента. Срок 20.12.2020 г.; Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+850 до 34+550 се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220. Ограничено е движенето по изпреварващата лента, като то се извършва по активната. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока Варна при „Витиня“ от км 34+610 до км 35+400 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+144 и се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок 20.12.2020 г.; Движението в посока София при Потоп от км 20+460 до км 18+740 е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270 и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Обособени са по една лента в двете посоки. От км 20+520 до км 20+460 се отваря прозорец и движението преминава в изпреварващата лента на дясното платно посока Варна. От км 18+740 до км 18+680 се отваря прозорец и движението се връща обратно в платното посока София. От 11:00 часа в деня преди празничния или почивен ден се обособяват реверсивно движение в две ленти за посока Варна и една в посока София. В последния празничен или почивен ден от 11:00 часа до 11:00 часа на следващия ден се обособяват две ленти за посока София и една в посока Варна. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Сигнализацията за временната организация е от км 22+620 до км 18+660. Срок до 20.12.2020 г.; Движението в посока София при Потоп от км 20+920 до км 20+520 се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява само по активната. Срок до 20.12.2020 г.; Движението в посока Варна при Потоп се осъществява в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270. От км 18+580 се ограничава изпреварващата лента, а от км 18+680 до км 18+740 постепенно се ограничава и активната лента, като движението посока Варна от км 18+740 до км 20+550 се осъществява в аварийната лента. Сигнализацията за временната организация е от км 16+580 до км 20+570. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 20.12.2020 г.; Област Шумен: Движението от км 362+600 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание поради машинно косене и рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 04.12.2020 г. Област Варна: Движението от км 424+440 до км 425+500 посока София се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътна рампа между ул.“Атанас Москов” и северното платно на АМ ”Хемус“. Ограничението на скоростта е до 70 км/ч при км 425+266. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2020 г;   АМ „Марица“: Област Хасково: Движението по АМ "Марица" в участъка гр. Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево“ от км 93+393 до км 104+205 е пренасочено двупосочно в платното посока ГКПП "Капитан Андреево" поради извършване на превантивен ремонт на платно, което е в посока София. – На пътен възел „Свиленград“ при км 97+488 връзките в посока София и посока Свиленград са ограничени за пътуващите от Свиленград към АМ „Марица“. – Движещите се по АМ „Марица“ в посока Свиленград могат да преминат през пътен възел „Свиленград“ при км 97+488 и да пътуват към гр. Свиленград. – Пътуващите по направление ГКПП „Капитан Андреево“ – Свиленград продължават до пътен възел „Ново село“ при км 94+183, където правят обратен завой и се връщат през квартал "Капитан Петко Войвода"до пътен възел „Свиленград“. – Пътуващите от Свиленград в посока София преминават по обходен маршрут по път I-8 до кръстовище при км 366+800 с път II-80 през квартал "Капитан Петко Войвода", след което продължават по път II-80 до пътен възел „Ново село“ на АМ „Марица“ при км 94+183. Срок до 31.01.2021 г.   АМ „Черно море“: Няма въведени ограничения.   АМ „Струма“: Област Перник: Движението в участъка от км 22+780 до км 24+280 в посока Кулата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта на 70 км/ч. поради компрометирана част от пътното тяло. Срок до 30.09.2021 г.;   Проходи: – „Върбишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно; – „Златишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно; – „Айтоски“ – движението по път III-208 Провадия – Айтос през „Айтоски“ проход от км 49+434 до км 50+885 в района на с. Аспарухово е ограничено поради ремонтни дейности на мостови съоръжения. Ограничава се движението от км 49+434 до км 50+885, като движението се насочва към АМ „Хемус“ в посока гр. Шумен, през „Ришки“ проход, по път III-7305 Камчия – Люляково – Вресово и се включва в „Айтоски“ проход и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;   – „Котленски“ – отворен за всички МПС; – „Печинско“ – отворен за всички МПС; – „Превала“ – отворен за всички МПС; – „Предел“ – отворен за всички МПС; – „Приморски“ – отворен за всички МПС; – „Републиката“ – отворен за всички МПС; – „Ришки“ – отворен за всички МПС; – „Рожен“ – отворен за всички МПС; – „Троянски“ – забранен за МПС над 12 т.;   – „Вратник“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно; – „Дюлински“ – забранен за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно; – „Пампорово“ – забранен за МПС над 3,5 т.; – „Петрохан“ – забранен за МПС над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета. Срок до 15.12.2020 г.; – „Твърдишки“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно; – „Шипка“ – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок: целогодишно.   ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:   – път I-1 /Е79/ Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци – о.п. Монтана – о.п. Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – ок. п. София – Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград – о.п. Симитли – Кресна – Кулата – граница Гърция:   Област София: Движението по път Мездра – Ботевград от км 175+600 до км 194+164 се ограничава, с изключение на пътуващите до Скравена и Новачене поради извършване на модернизация на пътя. Останалото движение се пренасочва по път III-161. Срок от 07:00 часа на 30.11.2020 г. до 07:00 часа на 02.12.2020 г. Движението по път Ботевград – Бебреш от км 203+000 до км 216+000 се осъществява с повишено внимание поради неравности по пътната настилка. Скоростта на движение е ограничена до 60 км/ч. Срок до 31.03.2021 г.; Движението по път Мездра – Ботевград в участъка Лютидол – Скравена от км 176+200 до км 191+960 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради модернизация на пътя и установени вход-изходи на работни площадки посока Ботевград при км 177+600, км 180+050, км 180+600, км 185+600 и км 186+600. Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок до 09.03.2023 г.; Движението на товарни МПС над 15 т. в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 31.03.2021 г.; Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София – Перник при Владая от км 276+162 до км 277+610 и от км 278+567 до км 281+800, както следва: – от км 276+162 до км 277+610 – всеки работен ден се обособяват две ленти за движение в посока София за времето от 06:00 до 10:00 часа и последния празничен ден и всяка неделя от 10:00 до 19:00 часа. – от км 278+567 до км 281+800 – последния празничен ден и всяка неделя от 10:00 до 19:00 часа се обособяват две ленти за движение в посока София и една в посока Перник. Срок 31.12.2020 г.; Движението в участъка Жерково – Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 31.03.2021 г.; Област Перник: Движението по път София – Перник в участъка от граница София до кръстовище Драгичево от км 282+485 до км 285+600 е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 15 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението е пренасочено по АМ „Люлин“. Срок до 30.04.2021 г.; Въведено е реверсивно движение по път София – Перник в участъците от км 285+660 /кръстовище Драгичево/ до км 286+847 /бензиностанция „Петрол“/ както следва: – всеки петък, както и в последния работен ден преди празници от 12:00 ч. до 20:00 ч., и в първия почивен /празничен/ ден от 08:00 ч. до 14:00 ч.: две ленти в посока Перник и една лента в посока София. През останалото време от седмицата остава в сила постоянната организация на движение, която осигурява две ленти в посока влизане в София и една лента в посока изход от София. По преценка на директорите на ОПУ, съобразно метеорологичните условия и пътната обстановка, реверсивното движение може да бъде отменено или цитираните часови периоди да бъдат променяни. Срок до 31.12.2020 г.; Област Благоевград: Движението по път Благоевград – Кулата в участъка Железница – Симитли от км 373+410 до 375+910 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътен възел „Симитли 1“ и директно трасе към АМ Струма. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съобразно създадената организация на движение. Срок до 30.06.2021 г.   СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:   ОПУ-Благоевград: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път III-1082: Движението по път III-1082 Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна от км 0+000 до км 29+400 000 е ограничено поради рехабилитация на пътя. Обходен маршрут: по АМ ,,Струма‘‘. Срок до 31.01.2021 г. Ремонтни дейности: Път III-1972: Движението по път III-1972 Гоце Делчев – Сатовча от км 0+000 до км 32+700 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Затварянето ще се осъществи на три етапа: Първия етап: От км 0+000 /кръстовище с път III-197 при с. Дъбница/ до км 11+400/ начало на с. Абланица /. Втори етап: От км 13+036 /край на с. Абланица/ до км 19+047 /начало на с. Вълково/. Трети етап: От км 21+000 /край на с. Вълкосел/ до км 32+700 / кръстовище с път III-197 при с. Сатовча. По време на пълното затваряне на пътя движение ще се допуска само за живущите в населените места както и МПС със специален режим на движение. Срок до 18:00 ч. на 31.01.2021 г. Обходен маршрут: По път III – 197 Гоце Делчев – Сатовча – Доспат.     ОПУ-Кюстендил: Ремонтни дейности: Път III-107: Движението по път III-107 Пастра – Рилски манастир от км 27+600 до км 27+700 и км 27+850 в участък от 250 метра се осъществява съобразно създадената организация на движение поради укрепителни и обезопасителни работи за преодоляване на възникнали срутищни процеси: падащи камъни, свлачище, срутище и тяхното отстраняване, почистване и обрушване. Срок до 06.12.2020 г.   ОПУ-Перник: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от с. Мрамор до разклон за с. Лева река е ограничено за МПС над 10 т. Обходен маршрут: Вукан – Костуринци – Стайчовци – Вълча поляна – махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно.Срок до 30.09.2021 г.; Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци – Велиново – Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: Път II-63 – Филиповци – Трън – Глоговица – Велиново. Срок до 30.09.2021 г.; Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна – Граница Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: Общински път Пали лула – Лева река, път III-637 Докьовци – Пенкьовци, път III-6052 Враня стена – Калотинци, път III-623 Калотинци – Раянци – Трекляно – Дълга лука. Срок до 30.09.2021 г.; Ремонтни дейности: Път II-63: Движението по път II-63 Трън – Стрезимировци при км 56+174 се осъществява в една лента поради осигуряване безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г.; Път ІІІ-605: Движението по път ІІІ-605 Батановци – Пали лула от км 4+000 до 7+000 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 02.12.2020 г.; Път III-623: Движението по път III-623 Калище – Земен от км 40+000 до км 48+400 се осъществява в свободната лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 25.05.2021 г.; Път III-637: Движението по път III-637 Вукан – Пенкьовци в района на с. Вукан при км 5+293 се осъществява в една лента поради осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г. Път III-1003: Движението по път III-1003 Кладница – Селимица от км 0+000 до км 9+200 се осъществява с повишено внимание във връзка с довършителни ремонтни дейности в обхвата на пътя. Организацията на движение се регулира с пътни знаци. Срок до 25.05.2021 г.   ОПУ-София: Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин – Нови Искър в участъка от Северна скоростна тангента до разклон за Мировяне и Мрамор от км 6+265 до км 7+548 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен маршрут: − Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно. − Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 04.12.2020 г.; Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин – Нови Искър в участъка от разклона за Нови Искър до ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър от км 8+400 до км 10+850 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен маршрут: − Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно. − Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до 04.12.2020 г.; Път II-18: Във връзка с модернизацията на път II-18 Софийски околовръстен път в участъка АМ „Тракия“ – кв. „Младост“ движението се осъществява както следва: • От км 35+260 до км 36+100 (пътен възел Лозен) движението е по директното трасе, ляв и десен локал, кръговото кръстовище, ул. „Стар Лозенски път“, левия локал преминава на половин платно с габарит 4.00 м. • От 35+900 до км 36+180 – се прибира десния локал в дясното платно – затваря се десния локал. • От км 36+800 до км 36+180 – преминаване от лявото платно в левия локал, затваря се половината платно, преминаването се осъществява по вътрешната лента с габарит 4.00 м. • От км 36+180 до км 37+530 – движението се осъществява в ляво и дясно платно (от км 37+200 дясно, движението се стеснява от три ленти в една). • От км 37+530 до км 37+730 – преминаване от дясно платно в южния локал и от южния локал движението се осъществява в три ленти в лявото платно от км 34+280 до км 35+260. • От км 37+730 до км 42+160 – ограничаване на северното платно, като движението преминава двупосочно и поетапно в южното платно и южния локал. • Скоростта на движение се ограничава до 40 км/ч. Срок до 01.06.2021 г.; Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан“ е ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета. Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до 15.12.2020 г.; Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец – Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т. в двете посоки. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 е ограничено за МПС над 12 тона поради компрометирано състояние и ремонт на укрепителни съоръжения, мостове и пътни откоси. Ограничението е сигнализирано с пътни знаци. Срок 31.03.2021 г.; Път ІІІ-801: Движението по път ІІІ-801 Вакарел – Бойчиновци ок км 0+000 до км 22+133 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради намален габарит на пътно тяло. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-3701: Движението по път III-3701 в участък от края на с. Ямна до границата с област Ловеч от км 16+600 до км 22+300 е ограничено за всички МПС поради свлачищни процеси. Обходен маршрут: път II-37 Етрополе – Лъга – Джурово, път I-3 Джурово – Ябланица граница област Ловеч, път III-358 Ябланица – Гложене, път III-3701 Гложене – Черни Вит. Срок до 31.03.2021 г.; Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради активирали се свлачища. Обходен маршрут: до Чибаовци да се ползва път II-81, до Бучин проход път III-164 Бучин проход – Искрец – Свидня. Срок до 31.03.2021 г.; Ремонтни дейности: Път II-81: Движението по път II-81 София – Костинброд от км 2+200 до км 4+930 е ограничено в посока Костинброд поради изпълнение на превантивен ремонт по пътя. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Сигнализацията за временната организация е от км 1+765 до км 5+974. Срок 31.12.2020 г.; Път III-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 1+000 до км 19+200 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради извършване на превантивен ремонт на пътя. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Срок 15.01.2022 г.; Път III-308: Движението по път III-308 Калугерово – Правешка Лакавица се осъществява с повишено внимание поради нарушен каменен парапет при км 3+900 и намелен габарит на съоръжението. Срок 31.08.2021 г.; Път III-813: Движението по път III-813 Годеч – Каленовци от км 9+200 до км 16+700 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението при км 11+923 се ограничава и се извършва по временно изграден двулентов път. Срок 31.03.2021 г.; Път III-6004: Движението по път III-6004 Байлово – Смолско от км 18+324 до км 31+613 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на пътя. Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок 10.06.2021 г.  

Слънце

Над западната половина от страната облачността ще се разкъса и намалее, вятърът ще отслабне, в много райони до ясно и тихо време. През деня от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява, в много райони до предимно слънчево. В крайните източни райони ще се задържи предимно облачно и на места там преди обяд все още ще превалява слаб сняг. Северният вятър в Източна България ще отслабне до умерен, в останалата част от страната ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде близко до средното за месеца. Над Черноморието ще е предимно облачно. Преди обяд ще има слаби превалявания от сняг, в южните райони – примесен с дъжд. Ще духа умерен, преди обяд все още силен северен вятър. Максимални температури на въздуха между 2 и 5 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Над планините ще преобладава слънчево време. Предимно облачно, преди обяд със слаби снеговалежи ще бъде над планините от източните райони. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите части на Рила и Пирин – от северозапад. Максимална температура на височина 1200 метра – около минус 1 градуса, на 2000 метра – около минус 5 .

Просветният

Министърът на образованието днес актуализира заповедта, с която определи ваканциите, сроковете, както и края на учебната 2020-2021 година. 1.Коледна и междусрочна ваканция: 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 03.02.2021 г. вкл. междусрочна за VII – XII клас един ден – в зависимост от решението на междусрочна за I – VI клас съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3 2. Две седмици за учениците в IV-VI клас, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище. 3. Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище. 4. Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г. VII – XII клас Първият учебен ден след изтичане I – VI клас на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3 5. Край на втория учебен срок: 23.06.2021 г. I – III клас 30.06.2021 г. IV – XI клас .

Дупница

Дежурна група ще бъде сформирана в една от детските градини в Дупница само за медиците на първа линия, реши кметът на община Дупница инж.Методи Чимев. Обособеното детско заведение е "Калина", където децата на работещите на първа линия ще могат да посещават.

"Решението ми е продиктувано от затварянето на детските заведения. Това би създало сериозен проблем най-вече на работещите на първа линия медици и персонал в тази обстановка. Още повече, не е тайна, че проблемът с медицинския персонал е проблем не само в Дупница, но и в цялата страна и в този момент нямаме право да се лишаваме като общество и от един медик. Като общество сме длъжни да дадем сигурност на медиците и работещите на първа линия, за да си вършат работата. Разбирам отлично, че затварянето на детските градини ще създаден затруднения на много семейства, но на този етап сме длъжни да се погрижим първо за медиците ни", заяви инж.Чимев.

Записванията са на тел. 0889409905.

С решение на кмета остава да функционира и Дневния център за деца с увреждания, който се намира в ДГ "Калина".

Сподели: Twitter Facebook Google

Без

Светлините на коледната елха в центъра на Дупница ще бъдат запалени на 4 декември, съобщиха от общината.

Коледното дръвче вече е монтирано, започна и поставянето на празничната украса по улиците и кварталите в града. Както през миналата година и през тази елхата е изкуствена, в знак за грижа към природата.

Заради усложняващата се епидемична обстановка коледните светлини ще бъдат запалени без организирано тържество, посочиха от Общината.

Сподели: Twitter Facebook Google

Дупница

Полагане на първи слой асфалт по ул."Александър Батенберг" в Дупница започна от днес.

Около 1200 метра е отсечката, която ще бъде с нова пътна настилка, като самата улица трябва да бъде окончателно завършена до 20 декември.

"Остава малка част от тротоарите по "Ал.Батенберг" да бъдат доизградени. От фирмата-изпълнител ни увериха, че ще приключат напълно преди Коледа и улицата ще бъде изцяло готова с положен  и износващия слой", коментира кметът на общината инж.Методи Чимев.

Продължава работата и в района на "Градска градина", където цялостен ремонт претърпяха три улици. До края на седмицата, ремонтните дейности се очаква да приключат и напълно да бъде възстановено преминаването на МПС-та през нея. Освен нови тротоари, има нова асфалтова настилка, след което ще бъде положена и маркировка.

Ремонтните дейности продължават по улиците "Димчо Дебелянов", "Трети гвардейски полк", "Илинден", "Елин Пелин", "Даскал Тодоров" и "Мир".

От Община Дупница започнаха от днес ремонт и на стълбищния подход при катедралния храм "Св.Георги". Те свързват църковния площад с Кооперативния пазар. В капиталовия списък за следващата година ще бъде заложен стълбищния подход при бившата "Виетнамска среща".

Сподели: Twitter Facebook Google

Наградиха

85 произведения от цяла България, както и от българско училище във Франция, участваха в конкурса на Община Дупница – „Моето семейство – моята крепост”. Журито бе в състав: Василка Сумева -актриса и поетеса, Маргарита Владимирова- старши учител по литература в ПГ "Акад. С.П. Корольов"-Дупница, и Маргарита Петрова- журналист, определи призьорите в трите категории. При V-VII клас победител стана Десислава Димитрова на 12 години от град Карнобат, при VIII-XII клас – Йоана Павлова на 17 години от град Кърджали, и при 18-29 години – Йоана Василева на 24 години от град София. Награди за отлично представяне в конкурса ще получат още: Дара Върбанова на 16 години от град Дупница, Йоанна Пенчева на 13 години от град Пазарджик, Божидара Василиева на 12 години от град Дупница, Янка Стефанова на 11 години от с.Долно Камарци, Валентин Баров, Ивет Йотова на 19 години от град София, Дилян Димитров на 24 години от град Омуртаг, Ивета Стоименова на 19 години от град Дупница.

Сподели: Twitter Facebook Google

Дупница

Дупница започна нов прием на заявления на деца и младежи за месечни стипендии. Той е съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби.

Талантливите деца могат да подават своите заявления за месечна стипендия до 30 ноември, включително, в деловодството на общината. В тази сесия ще бъдат раздадени 3 броя месечни стипендии по 305 лв.

Общо 3 пъти в годината се приемат документи от различните области. Комисия от общински съветници и служители разглеждат документите и излизат с класиране. Повече информация на тел.  0701 5 92 38

Сподели: Twitter Facebook Google

Директорите

Директорите на детските градини на територията на община Дупница да имат възможност самостоятелно да вземат решения за затваряне, реши Общински координационен щаб към Община Дупница на свое заседание днес. Това ще става обаче само след изрично съгласуване с кмета на общината инж.Методи Чимев. "Всеки ден получаваме справка за броя персонал, който е под карантина, както и за броя деца, които отсъстват. Липсата на персонал създава сериозни трудности за детските заведения, затова всяко детско заведение ще бъде разглеждано индивидуално в зависимост от обстановката. Веднага след заседанието, изпратих и писмо до Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с още едно искане. Предвид големия брой заразоносители на COVID-19 и карантинирани жители от общината, както и доклади от директорите на детските градини, искам разрешение отсъствията на децата записани за задължително предучилищно образование, след заявено желание на родителя и писмено уведомяване на директора да бъдат по уважителни причини, тъй като на този етап са допустими не повече от 20 дни. Абсурдно е в сегашната ситуация, родителите да ходят до личните лекари, за да търсят извинителни бележки", коментира инж.Чимев.

Над 700 жители от 6-те общини са преминали през триажния кабинет само в рамките на 10-те дни, през които работи. Това стана ясно днес по време на заседанието, на което присъства шефът на РЗИ д-р Златко Величков, зам.кметът Крум Милев, Началникът на РУ-Дупница Борислав Динев, д-р Kрум Бонев, както и председателят на Лекарския съвет д-р Красимир Панчев и д-р Кирил Кирилов, който е Председател на етажната собственост на ДКЦ. "Получих уверение от д-р Величков, че ще ни бъдат осигурени още антигенни тестове за триажа, за да продължи да функционира, за което му благодаря. Всеобщо е мнението, че триажният кабинет свърши и върши много работа. Облекчи изключително много двете болници в града, облекчи неимоверно и работата на джипитата. Проблемът обаче си остава – липсата на лекари. Ще си позволя и аз да се обърна към лекарите да проявят разбиране в тази обстановка и да покажат съпричастност с колегите си от двете болници, като поемат според възможностите си дежурства в триажа. Много е важно в този момент да съхраним медицинския персонал в болниците, защото не е тайна, че там работят над предела на възможностите си. Използвам възможността да благодаря на всички лекари и персонал от болничните заведения за това, което продължават да правят за всички нас. Нали разбирате, че те се грижат за здравето и живота не на жителите на само един град или село, а на 6 общини. Обръщам се и към гражданите на нашата община – спазвайте мерките, бъдете отговорни към себе си и околните, за да дадем възможност на отличните ни медици да си свършат работата", заключи инж.Чимев.

Снимка: общината

Сподели: Twitter Facebook Google

Дупница

Над 40 онлайн услуги предоставя на гражданите си Община Дупница. Те могат да бъдат заявени чрез сайта на общинска администрация от днес, след като бяха прикачени необходимите формуляри и информация. Целта е най-вече да се улеснят гражданите при заявка на услуги. И досега се предоставяха онлайн услуги, но с оглед ситуацията с противоепидемичните мерки бе разширен обхватът на предоставяните услуги. Най-голям брой услуги се предоставя от техническия отдел, "Екология", както и „Местни данъци и такси”, където е най-голям интересът.

„По този начин освен че ще улесним максимално хората, ще се избегне и струпването на едно място на много хора. Всички необходими документи като формуляри и допълнителна информация като такси са качени в сайта, като след попълването им се подават чрез мейла на Общината. Разбира се, служителите от фронтофиса ще бъдат на разположение за указания или отговори при възникнали въпроси. Продължаваме работа по останалите услуги, които извършва Община Дупница, за да станат и те онлайн",  обясни зам.-кметът по икономическите дейности – Олга Китанова.

Услугите, които се предоставят онлайн към този момент, са в раздел "Услуги" на сайта на Община Дупница – www.dupnitsa.bg, а мейлът за входиране е admin_dupnitsa@dupnitsa.bg.

Сподели: Twitter Facebook Google

COVID

Златните и диамантени сватби са отложени в Дупница. Тази година, поради усложнената епидемиологична обстановка свързана с COVID-19, няма да има тържествено честване, което всяка година се организира от общината.

Семействата, които честват юбилей все пак ще бъдат почетени от кмета инж. Методи Чимев като им бъдат изпратени грамоти и плакети за 50 и 60-годишните си юбилеи. Всяка година, тържественото подновяване на обетите се извършваше в деня на християнското семейство.

Диамантените сватби тази година са 16, а златните са 103.

Допълнителна информация, семействата могат да получат на 0701 5 92 46.

Сподели: Twitter Facebook Google

450

Над 450 души до момента са се възползвали от предоставяната от Община Дупница безплатна услуга за доставка до домовете на храни и лекарства за възрастни хора без роднини и поставени под карантина.

Със задачата продължават да са ангажирани служителите от "Патронажна грижа" към Община Дупница. "Не е никак лека ситуацията, но колегите продължават да извършват услугите по домовете. Броят им е различен всеки ден. Според възможностите откликваме на всички и не сме имали досега случай да не изпълним заявка. Всички знаем какво е положението, а най-ощетени са възрастните хора, които имат проблеми с придвижването, и в същото време нямат близки, на които да разчитат за най-належашите покупки за храна и лекарства", коментира Нина Александрова – главен спец соц. политика.

От месец март стартира услугата от Общината. Нуждаещите се подават заявка по телефон или мейл до 12 часа на деня (без събота и неделя), след което продуктите се закупуват и доставят на място безплатно, като всяка поръчка се удостоверява и с касова бележка за разхода на дадения продукт и количество, който се заплаща от хората.

Право на безплатната услуга имат само и единствено хора, които нямат на територията на града или селата свой близък роднина, който може да извършва това, като за целта всяка заявка се проверява за близки.

Заявки се приемат всеки работен ден от 9 до 12 часа, а доставките започват след 13 часа същия ден. Заявки на тел.0876 84 43 88 и по мейл: patronajna_grija2019@abv.bg

Снимка: Архив

Сподели: Twitter Facebook Google

Дупница

Дупница ще има денонощен детски кабинет. Среща във връзка със състоянието на болничните заведения в Дупница и готовността им да приемат пациенти с Ковид 19, ако броят им продължи да се увеличава, обсъдиха зам.кметът Крум Милев, шефът на РЗИ-Кюстендил д-р Златко Величков, д-р Крум Бонев от общинската болница, а от частната болница в града нямаше представител, но се включиха онлайн в заседанието. Срещата бе по искане на кмета инж.Методи Чимев, който обаче нямаше как да присъства, след като се оказа също с Ковид 19.

"Целта бе не само да се запознаем със ситуацията в болниците, но и да обсъдим организацията и начина на работа. Триажният кабинет е напълно готов и обзаведен и отваря врата. Много е важно да се знае, че там ще бъдат преглеждани само и единствено пациенти със симптоми на Ковид, след което ще получават насоки за последващи действия. Финансирането е изцяло от бюджета на Община Дупница, като се започне от ремонта, който направихме до заплащане на медицинския персонал. При необходимост, Дупница има готовност да подсигури и частна линейка. Д-р Величков ще осигури за нуждите на триажния кабинет още днес 200 броя антигенни тестове. С д-р Бонев се уточнихме, че каквото е необходимо, както за болницата, така и за кабинета – може да ни търсят денонощно", обясни Милев.

"Много важно бе да обсъдим и най-вече да се вземат конкретни решения за организацията на работа и взаимодействието между двете болници, което бе направено. Общинската болница разполага от вчера с 35 вече легла за хоспитализиране на хора с Ковид 19, и е с готовност да разкрие още 11 легла. Частната болница е с 25 легла и с готовност за още толкова при нужда", допълни зам.кметът, който е и председател на общинския кризисен щаб.

"Триажният кабинет ще има възможност на място да се правят бързи тестове, респективно, ако са положителни да се правят PCR-тестове. Ще работи в почивните дни денонощно. Благодаря на общината за пълното съдействие по този кабинет и по финансирането му, защото ще бъде от огромна помощ и за гражданите и за медиците", коментира д-р Бонев.

"На партера на общинската болница в сградата на бившата "Военна" ще бъде денонощен неотложен детски кабинет. Неотложният кабинет за останалите пациенти остава само при колегите в другата болница, които ще поемат всички, включително и тези от ползващите досега неотложното звено в общинската болница. До 15 ноември няма да се приемат пациенти в детско отделение на общинската болница, а ще бъдат насочвани към частната болница, където поемат и хирургия. Отворени при нас остават отделенията по неврология, вътрешно, АГ, психиатрия и кардиология", уточни д-р Бонев. "Отправям апел към всички – спазвайте правилата, нека бъдем отговорни към всички", заключи д-р Величков.

Телефон на триажен кабинет: 0879 523 576

Сподели: Twitter Facebook Google

Язовир

В язовир „Дяково" към момента има близо 29 млн. куб. метра вода, което е достатъчно за нуждите за питейно-битово водоснабдяване, за промишлеността и за напояване в следващите 2 години.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров след като вчера посети водоема.

Той отбеляза, че благодарение на предприетите от МОСВ през месец февруари мерки за ограничаване на разходите от язовира и спиране на нерегламентираните отклонения на водни количества, язовирът към момента е достигнал ниво, каквото не е имал от 25 години насам.

 

Сподели: Twitter Facebook Google

Премахнати

Днес приключи разчистването на пластмасовите и фармацевтични отпадъци от общинския имот до моста на Автомагистрала „Струма“ край Дупница, част от които се запалиха на 13 август 2019 г. и станаха причина за увреждане на пътната инфраструктура.

Разчистването се проведе по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и под надзора на Върховна административна прокуратура.

Министърът днес провери на място изпълнението на дейностите по почистване на отпадъците. Дружеството „Балканфарма Дупница“ АД е отстранило общо 1870,64 тона композитни опаковки, а община Дупница е премахнала 178,32 тона твърда пластмаса. Продължава извозването на останали на терена излезли от употреба гуми и смесени отпадъци.

Разчистването на отпадъците стана възможно след като министър Димитров проведе срещи и преговори с ръководството на фармацевтичната компания „Тева“, собственик на „Балканфарма Дупница“ АД, която е генератор на част от отпадъка. В началото на септември 2020 г. фармацевтичната компания започна процеса по премахване на отпадъци с код 15 01 05 от общинския имот до моста на Автомагистрала „Струма“. 

Останалата част от отпадъците от терена до моста бяха разчистени от Община Дупница в изпълнение на предписание на РИОСВ – София. Работата, организирана от общината, по извозване на отпадъците беше извършена под стриктния контрол на МОСВ и под надзора на ВАП.

 Припомняме, че пластмасовите отпадъци бяха оставени на нерегламентиран терен до автомагистралата от бивш изпълнител на дейности по събиране и съхранение на отпадъци, чието разрешение за дейности с отпадъци беше отнето от РИОСВ – София на 21.08.2020 г.

Сподели: Twitter Facebook Google

И

Кметът на община Дупница инж.Методи Чимев също е с коронавирус, съобщиха от общината. Той е със симптоми и остава вкъщи под карантина след положителен тест.

Ето и цялото изявление на градоначалника:

"Уважаеми съграждани, в следващите дни се налага да бъда под карантина у дома. Причината е, че Ковид 19 не ме подмина и мен. След симптомите в почивните дни, веднага си направих тест, който излезе положителен. Това налага да бъда у дома с назначено лечение. Благодаря на служителите от РЗИ и лекарите за професионалното си поведение. В следващите дни ще продължа работа дистанционно, защото ангажиментите си остават. Призовавам за стриктно спазване на мерките от всички, защото само това е начинът да победим вируса. Бъдете здрави!"

Сподели: Twitter Facebook Google

Деца

Община Дупница организира конкурс за есе и стихотворение на тема "Моето семейство – моята крепост" по повод 21 ноември – Ден на християнското семейство и младеж. Готовите творби може да донесете на място в сградата на кметството – стая 52 или да изпратите на email: kultura_dupnica@abv.bg, до 16.11.2020 г. включително.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи V-VII клас, VIII- XII клас и младежи – 18-29 години. Обем на есето – до 2 стандартни печатни страници, формат А4. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка, телефон, училище и възраст. Най-добре представилите се участници, в трите категории, ще бъдат наградени с електронен четец за книги.

Сподели: Twitter Facebook Google

Краеведи

Краеведите Иван Хаджийски и Явор Тодоров, както и Любка Йовкова, преподавател по физика и математика в ОУ „Неофит Рилски", получиха приза „Будител на година" в Дупница. Това стана в кабинета на кмета инж.Методи Чимев. Заради епидемиологичната обстановка церемонията беше кратка, без гости и програма. Иван Хаджийски получава признанието заради дългогодишния си труд за съхраняване на историята на града, като само преди няколко седмици той представи последния си голям труд проследяващ историята на кметовете на Дупница след османско робство.

Явор Тодоров също работи в посока съхраняване на историческата памет. Съставител е на множество албуми показващи стара Дупница, както и на книги събрали неговата изследователска дейност за историята на града и региона. Само през последната година той издаде две книги с историческа важност за Дупница, а днес подари на инж.Чимев и излязлата само преди 48 часа от печат книга "Хроника на дупнишките евреи".

Любка Йовкова е дългогодишен преподавател, която макар да е в в пенсионна възраст продължава да преподава със същата любов и внимание към децата. Тя е с 42 години стаж като преподавател.

"Вие сте хората, които ни напомняте на нас и най-вече за поколенията след нас кои сме, какви трябва да бъдем и каква е историята на Дупница. Личности като вас оставят своя почерк за бъдните поколения. За мен е гордост да бъдете днес при мен и да имам тази възможност да уважим неуморния ви труд и себераздаване към децата, които г-жа Йовкова възпитава през тези всички години, и историята на Дупница, която съхранявате г-н Хаджийски и г-н Тодоров", заяви инж.Чимев.

Снимка: Община Дупница

 

Сподели: Twitter Facebook Google

Благородна

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .

Облекчения

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение.

Благотворителен

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село.

Обявиха

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“.

БСП

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“.

Освобождават

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Наемателите в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. “Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на хората в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента”, обясни инж.Чимев. “Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях”, апелира кметът.

Ограничителни

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Наемателите в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. “Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на хората в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента”, обясни инж.Чимев. “Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях”, апелира кметът. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на община Дупница Методи Чимев разписа и конкретни мерки касаещи звена и структури в общината. Н а директора на дирекция “Финансови дейности и управление на собствеността“ , кметовете на кметства и кметските наместници и Директора на ОП „ЧПТОП“ е възложено да създадат организация за извършване на проверки на въведените забрани. Считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли на територията на Община Дупница. П реустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет”, гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет” трябва д а се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести. Детската кухня ще продължи да работи. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, а за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика. До 21.12.2020 г.  временно се преустановява работата на пенсионерските клубове на територията на Община Дупница. На Директора на звено „Общински пазари“ при Община Дупница е възложено спазването на въведената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей – Дупница, Общинска галерия „Околийска къща“ и Изложбена зала „Джамията“. Общински драматичен театър „Невена Коканова“ работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни  маски за лице. В социалните услуги от резидентен тип –  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. А дминистративните ръководители на социалните услуги в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка съгласно дадени указания от Агенция за социално подпомагане. Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж и диетично столово хранене с адрес гр. Дупница,  ул. „Охрид” № 3. Домашен социален патронаж гр. Дупница да приготвя и доставя храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми. 0 0 vote Article Rating

ОбС

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Наемателите в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. “Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на хората в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента”, обясни инж.Чимев. “Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях”, апелира кметът. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на община Дупница Методи Чимев разписа и конкретни мерки касаещи звена и структури в общината. Н а директора на дирекция “Финансови дейности и управление на собствеността“ , кметовете на кметства и кметските наместници и Директора на ОП „ЧПТОП“ е възложено да създадат организация за извършване на проверки на въведените забрани. Считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли на територията на Община Дупница. П реустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет”, гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет” трябва д а се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести. Детската кухня ще продължи да работи. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, а за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика. До 21.12.2020 г.  временно се преустановява работата на пенсионерските клубове на територията на Община Дупница. На Директора на звено „Общински пазари“ при Община Дупница е възложено спазването на въведената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей – Дупница, Общинска галерия „Околийска къща“ и Изложбена зала „Джамията“. Общински драматичен театър „Невена Коканова“ работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни  маски за лице. В социалните услуги от резидентен тип –  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. А дминистративните ръководители на социалните услуги в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка съгласно дадени указания от Агенция за социално подпомагане. Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж и диетично столово хранене с адрес гр. Дупница,  ул. „Охрид” № 3. Домашен социален патронаж гр. Дупница да приготвя и доставя храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми. 0 0 vote Article Rating По време на неприсъственото заседание на ОбС Дупница в петък трябва да бъде прекратен провалилия се конкурс за управител на общинската болница и обявен нов конкурс.  Така на 20 януари следващата година ще бъде направен нов пореден опит за избор на управител на лечебното заведение. Документи ще може да се подават до 19 януари. Припомням, че на 4 ноември вече се проведе опит за избор на управител на лечебното заведение, нито един от двамата явили се кандидати обаче не стигна до последния етап.  Заявления бяха подали д-р Матей Матеев и д-р Радой Стоянов. Единият не беше допуснат, тъй като освен заявление за участие не беше предоставил никакви други документи, а вторият получи оценка 3 на програмата за управление, като за да продължи в конкурса му беше необходима най-малко 4.50. Така отново ще се повтори ситуацията от преди няколко години да се насрочват конкурси, но в крайна сметка завършват без избран кандидат.

Спират

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Наемателите в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. “Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на хората в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента”, обясни инж.Чимев. “Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях”, апелира кметът. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на община Дупница Методи Чимев разписа и конкретни мерки касаещи звена и структури в общината. Н а директора на дирекция “Финансови дейности и управление на собствеността“ , кметовете на кметства и кметските наместници и Директора на ОП „ЧПТОП“ е възложено да създадат организация за извършване на проверки на въведените забрани. Считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли на територията на Община Дупница. П реустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет”, гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет” трябва д а се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести. Детската кухня ще продължи да работи. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, а за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика. До 21.12.2020 г.  временно се преустановява работата на пенсионерските клубове на територията на Община Дупница. На Директора на звено „Общински пазари“ при Община Дупница е възложено спазването на въведената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей – Дупница, Общинска галерия „Околийска къща“ и Изложбена зала „Джамията“. Общински драматичен театър „Невена Коканова“ работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни  маски за лице. В социалните услуги от резидентен тип –  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. А дминистративните ръководители на социалните услуги в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка съгласно дадени указания от Агенция за социално подпомагане. Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж и диетично столово хранене с адрес гр. Дупница,  ул. „Охрид” № 3. Домашен социален патронаж гр. Дупница да приготвя и доставя храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми. 0 0 vote Article Rating По време на неприсъственото заседание на ОбС Дупница в петък трябва да бъде прекратен провалилия се конкурс за управител на общинската болница и обявен нов конкурс.  Така на 20 януари следващата година ще бъде направен нов пореден опит за избор на управител на лечебното заведение. Документи ще може да се подават до 19 януари. Припомням, че на 4 ноември вече се проведе опит за избор на управител на лечебното заведение, нито един от двамата явили се кандидати обаче не стигна до последния етап.  Заявления бяха подали д-р Матей Матеев и д-р Радой Стоянов. Единият не беше допуснат, тъй като освен заявление за участие не беше предоставил никакви други документи, а вторият получи оценка 3 на програмата за управление, като за да продължи в конкурса му беше необходима най-малко 4.50. Така отново ще се повтори ситуацията от преди няколко години да се насрочват конкурси, но в крайна сметка завършват без избран кандидат. Поради епидемиологичната обстановка и нулев пътникопоток в отделни часове по транспортната линия Дупница – Сапарево – Дупница, временно се спират следните курсове: делнични дни и събота от гр.Дупница – 19,30 часа, от с.Сапарево – 20,00 час. В н еделя от Дупница – 19,00 часа, от Сапарево – 20,00 часа.

Коледна

Въпреки тежката ситуация за заведенията в този период, в който са изпаднали заради Ковид 19, няколко ресторанта в Дупница са се обединили около благородната инициатива да помогнат по свои начин на медиците .Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът на община Дупница Методи Чимев. Предложението е входирано в Общински съвет. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им. В искането си до ОбС-Дупница, градоначалника посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение. Хора, обединени от идеята да помогнат за подобряване на материалната база на ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново и връщането на децата в училището са сформирали засега неформално Сдружение „Бъдеще за Самораново“. Първата им инициатива е благотворителен базар, който заради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн в социалната мрежа в „Забелязано в Самораново“. Всички материали, които са включени в базара са ръчно изработени не само от местни жители, но и от хора от цялата страна, които подкрепят каузата. Инициативата е съвместна с ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, които също са изработили материали за базара. Това е първата инициатива, която ще се проведе, но след нея ще има и други. Събраните средства са предназначени за изграждане на функционален физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“. „Бъдеще за Самораново“ си поставя за цел не само подобряване на базата в училище, но в бъдеще смятат да работят за развитието и облагородяването на цялото село. Обществената поръчка, която община Дупница обяви за ремонт и преустройство на Младежкия дом предвижда цялостно преустройство и смяна на предназначението на сградата на Младежки дом в сграда на Исторически музей – гр. Дупница, в съответствие с нормативните изисквания за устройството, дейността и организацията на музеите. В ремонтираната сграда на Историческия музей ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в м.Кулата, както и такива представящи развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната. Изпълнението на дейностите въвежда мерки за енергийна ефективност, от гледна точка на използваните методи за отопление на сградата. Срокът за изпълнение на строителството трябва да бъде не по-малък от 180 календарни дни и не по-голям от 500 календарни дни. В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране. П рипомням, че се очаква европейско финансиране. Общата стойност на обществената поръчка е 1  595 736 лв. без ДДС. Отварянето на офертите е в края на декември. Преди няколко месеца ОбС Дупница разреши на кмета на община Дупница да изтегли кредит до 800 000 лв., те са необходими за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Наемателите в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. “Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на хората в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента”, обясни инж.Чимев. “Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях”, апелира кметът. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на община Дупница Методи Чимев разписа и конкретни мерки касаещи звена и структури в общината. Н а директора на дирекция “Финансови дейности и управление на собствеността“ , кметовете на кметства и кметските наместници и Директора на ОП „ЧПТОП“ е възложено да създадат организация за извършване на проверки на въведените забрани. Считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли на територията на Община Дупница. П реустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет”, гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет” трябва д а се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести. Детската кухня ще продължи да работи. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, а за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика. До 21.12.2020 г.  временно се преустановява работата на пенсионерските клубове на територията на Община Дупница. На Директора на звено „Общински пазари“ при Община Дупница е възложено спазването на въведената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей – Дупница, Общинска галерия „Околийска къща“ и Изложбена зала „Джамията“. Общински драматичен театър „Невена Коканова“ работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни  маски за лице. В социалните услуги от резидентен тип –  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. А дминистративните ръководители на социалните услуги в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка съгласно дадени указания от Агенция за социално подпомагане. Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж и диетично столово хранене с адрес гр. Дупница,  ул. „Охрид” № 3. Домашен социален патронаж гр. Дупница да приготвя и доставя храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми. 0 0 vote Article Rating По време на неприсъственото заседание на ОбС Дупница в петък трябва да бъде прекратен провалилия се конкурс за управител на общинската болница и обявен нов конкурс.  Така на 20 януари следващата година ще бъде направен нов пореден опит за избор на управител на лечебното заведение. Документи ще може да се подават до 19 януари. Припомням, че на 4 ноември вече се проведе опит за избор на управител на лечебното заведение, нито един от двамата явили се кандидати обаче не стигна до последния етап.  Заявления бяха подали д-р Матей Матеев и д-р Радой Стоянов. Единият не беше допуснат, тъй като освен заявление за участие не беше предоставил никакви други документи, а вторият получи оценка 3 на програмата за управление, като за да продължи в конкурса му беше необходима най-малко 4.50. Така отново ще се повтори ситуацията от преди няколко години да се насрочват конкурси, но в крайна сметка завършват без избран кандидат. Поради епидемиологичната обстановка и нулев пътникопоток в отделни часове по транспортната линия Дупница – Сапарево – Дупница, временно се спират следните курсове: делнични дни и събота от гр.Дупница – 19,30 часа, от с.Сапарево – 20,00 час. В н еделя от Дупница – 19,00 часа, от Сапарево – 20,00 часа. Д о няколко дни Дупница ще светне в коледна украса. Това ще внесе поне малко по-цветно настроение сред хората. Както и миналата година, така и тази елхата е изкуствена, но сега ще бъде осветена с нови цветове. Освен това има и нов елемент, който вече е монтиран на фонтаните – един красив влак. Монтирани са и допълнителни светещи пана по улиците. Светещата панделка от площада от миналата година сега украси жк Бистрица. Заради пандемията и все по-усложнената обстановка официално запалване ще има на 4 декември, но без церемония с песни и танци от децата на Дупница.

Хванаха

Досъдебно производство за нарушаване на мярка против разпространението на заразна болест е образувано на 30 ноември в полицията в Дупница, съобщиха от ОД на МВР. При извършена проверка от служители в село Крайници, община Дупница, е било установено работещо заведение – кафе-аперитив, в което е имало клиенти. Допълниха списъка на бизнесите, които могат да кандидатстват за 24 лв. дневна компенсация По този начин е нарушена заповед на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, а деянието е извършено по време на обявено извънредно положение и пандемия. „За случая е уведомен дежурен прокурор“, каза говорителят на полицията Катя Табачка.

За

Петима души, с положителни проби за коронавирусна инфекция, са починали през изминалите два дни, съобщиха от Областния кризисен щаб. 80% от изследваните за коронавирус в Кюстендил дават положителни проби Това са мъж на 70 г. и жена на 74 г. от община Кюстендил, както и трима мъже от община Дупница – двама на по 77 г. и един на 62 г. Всичките са имали придружаващи заболявания, допълниха от щаба. 132 нови случая на Covid-19 в Кюстендилско, четирима са починали За изминалите два дни, новите случаи на заразени с коронавирус в областта, са общо 145. В трите болници в областта за лечение са настанени 131 пациенти.

Шофьор

Шофьор загина, след като колата му се преобърна в нива край село Тополница, община Дупница, съобщиха от полицията. Шофьор загина, а петима са ранени при тежка катастрофа на пътя София-Варна Инцидентът е станал на 29 ноември. Водачът – 43-годишен мъж от Дупница, е изпаднал от автомобила и е бил открит мъртъв край него. Мъж загина при челна катастрофа на пътя Русе-Велико Търново По случая е започнало досъдебно производство.

Подновиха

Следователи и полиция подновиха издирването на изчезналия на 31 юли Янек Миланов от Дупница. За последно той е видян да се качва в джипа на Васил Капланов на път за село Крайници. Изчезва при среща, която самият Янек поискал, за да обясни на Капланов, че отдавна е приключил връзката си с жена му. Тялото на Миланов бе търсено в язовир „Дяково“, водоемите край Дупница, както и край Крайници. Масовите претърсвания започнаха след намесата на главния прокурор Иван Гешев, но до този момент няма развитие.

Без

Светлините на коледната елха в центъра на Дупница ще бъдат запалени на 4 декември, съобщиха от общината. Коледното дръвче вече е монтирано, започна и поставянето на празничната украса по улиците и кварталите в града. Както през миналата година и през тази елхата е изкуствена, в знак за грижа към природата. Заради усложняващата се епидемична обстановка коледните светлини ще бъдат запалени без организирано тържество, посочиха от Общината.

Седем

Седем души с коронавирус от област Кюстендил са починали през изминалите два дни, съобщиха от Областния кризисен щаб. Починали са жена на 74 г. от община Кюстендил и петима мъже – на 46 г., 57 г., 58 г., 61 г. и 66 г. – също от община Кюстендил, и мъж на 59 г. от община Дупница. През почивните дни са положителни резултати за коронавирусна инфекция са дали нови 175 души. В трите болници в областта се лекуват 137 заразени с коронавирус, допълват още от щаба.

Изцяло

Изцяло рехабилитиран е 33-километровият път между Самоков и Дупница, написа в профила си във Facebook премиерът Бойко Борисов, след като посети региона. Разделен е на два участъка Дупница – Клисура и Клисура – Самоков. Финансирането е национално и европейско на обща стойност близо 26 млн. лв. Това е изключително важна отсечка, защото по нея минава трасето на паневропейския транспортен коридор 8, свързващ Адриатическо море с Черно море. Със завършването на ремонта на участъка Долна Баня – Ихтиман ще се осигури още една бърза връзка между магистралите „Струма“ и „Тракия“, информира Бойко Борисов. Той допълва, че над 200 работни места за хората от района ще осигури бъдещият „Okol Lake Park“, включващ в себе си голф игрище, хотел, жилищни сгради, зелени пространства и др. Цялата площ на комплекса, намиращ се в района на яз. Искър, ще бъде 3 000 дка. Стойността на проекта е 600 млн. лв. Инвеститорът е изцяло българска фирма, като представител на дружеството го уверил, че при изграждането на комплекса се спазват всички екологични изисквания.

Съдът

Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ – Перник, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. за „Феникс Дупница“, съобщиха от съда. Санкцията е наложена, заради неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци в землището на село Джерман, община Дупница и е обжалвана пред съда от дружеството. Отпадъци на дружеството станаха причина за пожар под автомагистрала „Струма“ при Дупница, който повреди сериозно виадукта на магистралата. Разчистиха отпадъците до моста на магистрала „Струма“ (СНИМКИ) Дружеството жалбоподател осъществява търговска дейност по съхранение на отпадъци на територията на Южната промишлена зона в Дупница. Със заповед на директора на РИОСВ в Перник, му е било издадено предписание да отстрани за своя сметка всички налични производствени неопасни отпадъци, които съхранява на терени, които не са вписани като площадки за съхранение на отпадъци в разрешителното, което дружеството притежава в срок до 15 октомври 2019 г. В предписанието са посочени седем поземлени имота, които не са одобрени като площадки за третиране на отпадъци, между които и съответният имот в землището на с. Джерман. При последваща проверка по изпълнение на предписанието, е установено, че то не е изпълнено. Съставен е акт, на база, на който е издадено атакуваното наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. Решението на съда подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд – Кюстендил.

132

Расте броят на положителните проби за коронавирус в област Кюстендил, съобщиха от Областния кризисен щаб в града. За изминалото денонощие положителните проби са 132. Новозаразени лица има в общините: Дупница – 64, Кюстендил – 40, Бобов дол – 10, Сапарева баня – 6, Кочериново – 6, Бобошево – 4, по един нов случай има в общините Рила и Невестино. Към днешна дата 58 са хоспитализираните лица в COVID отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил. Един от пациентите е интубиран и в критично състояние, шестима други са в по-тежко, останалите пациенти са в средно тежко състояние. В COVID отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са настанени за лечение към този час 17 души. Всички са в тежко или средно тежко състояние. В COVID отделението на Общинската болница в град Дупница са хоспитализирани 23-ма души. От тях 10 са в по-тежко състояние, останалите са в средно тежко. През изминалото денонощие има починали четирима души – две жени на 83 години и на 81 години от община Кюстендил, и двама мъже на 78 години и на 49 години от общините Дупница и Кочериново. Три от лицата са били с придружаващи заболявания.

Жена

Жена на 78 години е загинала, след като е блъсната от влак в района на село Джерман, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил. Инцидентът е станал на 16 ноември около 16.00 часа. Жената е блъсната от влак, пътуващ от София за Петрич. Тя се е движела по релсите, загинала е на място. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е започнато досъдебно производство в Районно управление – Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

Атанас Димитров Дълбоко съм убеден, че тази оценка е най-вярна и точна за изтъкнатия дупнишки поет Атанас Димитров Минчев. Той е роден на 16 януари 1940 г. в с. Мала Фуча, Дупнишка околия. Начално образование е завършил в родното си село, а основно – в с. Бабино, като зиме и лете в студ и пек всеки ден е ходил пеша по три километра на отиване и връщане до основното училище в с. Бабино. Той е много признателен на своята директорка Славка Хр. Темкина, която му дава възможност по повод 1 май да прочете свое стихотворение. Особено признателен е и на своя вуйчо Георги Илиев Малинов (1919-1998 г.), който го е насочил към поезията. Атанас Димитров е развил своя поетичен талант още като ученик в гимназията в гр. Дупница. Затова свидетелстват отпечатаните негови стихотворения на 28.12.1957 г. в околийския вестник „Народно дело“. Той е публикувал стихотворението си „Тя идва с мир“ по повод настъпващата нова 1958 г. Неговият поетичен талант е забелязан още като ученик от изтъкнатия дупнишки поет и писател Иван Тренев, както и от Христо Грънчаров, които по това време са работили във вестника. Иван Тренев е привлякъл Атанас Димитров като кандидат-член, а от 1957 г. и като редовен член на градския литературен кръжок (клуб) „Димчо Дебелянов“. Родителите на Атанас Димитров – Магденка и Димитър Минчеви. Задълбочените ми исторически изследвания ми дават основание да кажа, че този литературен клуб е просъществувал от пролетта на 1949 до 1992 г. към НЧ „Зора 1858“ в гр. Дупница. Ръководен е от видни литератори и творци, а през 1984-1986 г. негов председател е Атанас Димитров. Младите литературни творци са чели свои стихотворения и проза пред трудовите, ученически и студентски колективи от първите Майски празници на културата от 1978 г. до 1992 г. Провеждани са много литературни вечери портрети на дупнишките творци, обсъждани са техни книги, на които са присъствали най-видните литературни критици и издатели от София. По инициатива на Атанас Димитров през м. юни 1983 г. група дупнишки поети и писатели са гостували на своите колеги в гр. Горна Оряховица. За този факт говори снимката, която помествам в настоящата статия. Литературните творци от гр. Станке Димитров (Дупница) са поддържали приятелски и творчески връзки и са си разменяли гостувания и изяви с творците от Димитровград, Горна Оряховица, Казанлък и др. Атанас Димитров е безкрайно признателен на своите дупнишки учители творци: Иван Тренев (изтъкнат поет и писател, член на СБП, автор на около 70 книги); Константин Антонов Мазников (който през 1942 г. едва 18-годишен издава стихосбирката „Цветя от моята градина“ и книгата е получила блестяща литературна оценка от голямата българска поетеса Елисавета Багряна, автор е на редица книги с поезия и проза); Христо Джонев (13.05.1935-23.08.1994 г., изтъкнат и голям дупнишки поет, автор на химна на града „Ода на родния град“, а по инициатива на Елена В. Кацарска бе издадена неговата стихосбирка „Огън насъщен“ и представена на 11.11.2010 г. в галерия „Околийска къща“). Иван Тренев, Константин Мазников, Христо Джонев, Атанас Димитров и други писатели са печелили редица награди от конкурси, организирани и провеждани от община Станке Димитров (Дупница). Наскоро излезе от печат стихосбирката на Атанас Димитров „Откровения“ (Избрана лирика) в обем от 244 страници. По същество това е неговата 14-а книга, от които са 11 стихосбирки и три книги с проза. С уважение, възхищение и преклонение чета и препрочитам тази негова стихосбирка. Неговото творчество ми дава основание да твърдя, че Атанас Димитров е един от най-стойностните поети в Югозападна България!!! В тази стихосбирка са събрани негови стихове от 1957 до 2020 г. За мен поезията е критерий за най-висше творчество. С неповторима обич в мерена реч Атанас Димитров говори за своите родители Магденка и Димитър Минчеви; за синовете си Ивайло и Митя; за внуците Атанас и Виктор. Оставам възхитен от факта как бедното и скромно овчарче и воловарче от с. Мала Фуча, Дупнишко, израсна до такъв голям поет, пред чието творчество благоговеят не само утвърдените дупнишки творци, а и поети от национален мащаб. Като краевед-изследовател на бившата Дупнишка околия (Дупнишкия край) помолих Атанас Димитров да ми посочи точни данни за най-любимите си хора. Тези сведения са изключително ценни за днешните и бъдещите поколения. Майка му Магденка Илиева Малинова – Минчева е родена на 4 април 1915 г. в с. Мала Фуча и поетът Атанас Димитров благоговее пред нея. Той има право за това, че майка му е отрудена селска жена, която е починала млада на 56 години на 4 ноември 1971 г. Баща му Димитър Стоименов Минчев е роден на 28 август 1915 г. в с. Мала Фуча, където е починал през 1994 г. Той е издържал своето семейство с тежък физически труд, работил е като кантонер и е привлякъл своя първороден син Атанас към тежката работа за почистването и поддържането на канавките в Разметанишкия край. Магденка и Димитър Минчеви имат двама сина: Атанас и Георги (шофьор). Месец юни 1983 г., антично селище и могилен некропол край с. Поликраище, Горнооряховско. Творческа среща на писателите от литературен кръжок “Димчо Дебелянов”, гр. Дупница и литературния кръжок от гр. Горна Оряховица: Христо Джонев, Елена Пановска, Атанас Димитров, Надежда Караджова, Георги Коларов, Недялка Рибарова и Георги Енчев. Атанас Димитров е посветил и няколко стихотворения на своята съпруга и другар в живота Левка Димитрова Ангелова – Минчева. Тя е родена на 25 юни 1945 г. в с. Мърводол, работила е като пощенски служител в гр. Станке Димитров (Дупница) и е починала на 28 април 2015 г. Левка и Атанас Минчеви имат двама сина. Първородният им син Ивайло е роден на 27 май 1967 г., а вторият им син Митя – на 25 юли 1974 г. Двамата са инженери, а Ивайло има син Атанас, инженер. Митя Атанасов Димитров и съпругата му Илинка Димитрова имат син Виктор, който е студент по математика втори курс в СУ „Св. Климент Охридски“. Илинка Димитрова е доцент, доктор по математика и преподава в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. С безкрайна обич Атанас Димитров е посветил стихове и на своите наследници. Той никога няма да забрави датата 28.10.1957 г., когато от Москва е получил от големия детски писател Самуил Маршак два тома, посветени на съветските деца. Атанас Димитров много се гордее и със срещата си с първия в света космонавт Юрий Гагарин, когато той гостува на 12 юни 1966 г. в ДЗС в с. Панчарево, носещо неговото име. По това време Атанас Димитров е младежки ръководител в Разметанишкия край, отговарял е за работата в 18 села и е издавал около 2 години многотиражката (вестник) „Разметаница“. Той ми подари ксерокопие от това издание и обогати моите познания като краевед. През 1970 г. Атанас Димитров задочно е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“, работил е като началник на Следствена служба и стига до званието полковник от МВР и БНА. Той е носител на редица високи духовни отличия, а като юрист е носител на сребърна и златна значка на Съюза на юристите в България. От 2002 г. работи на свободна адвокатска практика в Дупница и продължава непрекъснато да твори. През последните години в национален мащаб той се изявява с редица стихотворения, публикувани на страниците на вестниците „Трета възраст“ и „Пенсионер“. Книгата „Откровения“ В своите поетични книги Атанас Димитров е посветил редица стихотворения на най-видните дупнишки творци. От 1994 г. той е председател на Клуба на Съюза на независимите писатели в гр. Дупница, а след това е избран за член на тази авторитетна организация в страната. От 31 октомври 2017 г. Атанас Димитров е член на Съюза на българските писатели. Това е заслужено и голямо признание за нашия литературен творец. На 17.01.2020 г. по повод 80-годишния му юбилей председателят на СБП, поетът и доктор по философия Боян Ангелов му е изпратил поздравително писмо от името на съюза. Нашият изтъкнат дупнишки поет Атанас Димитров се гордее със своите творчески успехи и най-вече с признанието на изтъкнатите творци, членове на СБП: Иван Тренев, Петър Андасаров, Кирил Борисов (25.01.1938-03.05.2018 г.), Велин Георгиев (21.11.1933-15.05.2019 г.), Орлин Орлинов, Боян Ангелов, Иван Вълов и др. Избраната лирика „Откровения“ на Атанас Димитров трябва да бъде настолна книга за всеки духовно извисен човек Посвещение от Самуил Маршак. от днешните и бъдещите поколения! Определено можем да кажем, че Атанас Димитров израсна и се утвърди като един от най-видните поети в Югозападна България и творец от национален мащаб. Няма да бъде пресилено, ако кажем, че лириката му се нарежда до поезията на едни от най-видните български поети като Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Николай Лилиев, Недялко Йорданов и други майстори на изящното словесно изкуство. Гл.ас. Иван Хаджийски, краевед-изследовател * * * Обичам те и нося твойто име   Когато те погали сладък сън и падне върху клепките ти мрака, край теб ще бъда, някъде навън, да се събудиш аз ще те почакам.   И във нощта ще си мечтая, че от извора на устните ти пия. На пазвата ти съм едно щурче, което от очите ти се крие. Събудиш ли се, аз ще съм до теб, косите ти ще милвам до полуда. Ще ми приличаш на едно дете, което аз нехайно съм събудил. За да потънеш пак в съня си, виж, ей този стих ще ти разкажа даже. Но ти едва ли вече ще заспиш, ще искаш нещо друго да ти кажа. И аз за кой ли път ще ти река, че те обичам, ела, целуни ме! Където и да си, аз все така в сърцето си ще нося твойто име.

Методи Чимев Над 100 фирми, физически и юридическа лица да бъдат освободени от дължим наем към община Дупница, в случай че са преустановили своята дейност, предлага кметът инж. Методи Чимев. Идеята е да бъде разширен обхватът на икономическите мерки за подпомагане на местния бизнес и от тях да могат да се възползват не само наемателите в Градския универсален магазин, но и всички със сключени договори за общински търговски обекти и терени. В предложението влизат още ползватели на наемна площ от пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, съобщават от пресцентъра на кметството. За да влезе предложението веднага в сила, кметът е поискал от Общинския съвет да бъде разрешено предварително изпълнение, уточняват от пресцентъра. Засега не са предвидени облекчения за наемателите, ползващи общински жилища, както и отпадане на таксата за “синя зона”, каквито решения се приеха вече в някои градове на страната.  

Вероника Димитрова от Дупница е първият участник в новата празнична игра на вестник „Вяра” за най-красива коледна украса. Вероника ни изпрати снимки, които са пълни с уют, топлина и красота. Двамата с малкия й син Божидар украсиха коледната елха и внесоха огромна доза празнично настроение в дома на семейство Димитрови. Вие също ни изпращайте снимки на вашите елхи, на празничната украса, с която сте преобразили дома си, на всички украшения, които сами сте изработили. Покажете ни с колко много любов сте украсили и как сте създали едно уютно и празнично кътче. Нека заедно направим декември още по-красив и вълнуващ. Всички снимки ще бъдат публикувани в печатното издание и фейсбук страницата на вестник „Вяра”. Вашите снимки може да ни изпращате във фейсбук и на имейл balgarkanews@gmail.com, не забравяйте да посочите името си, от кой град сте и телефон за обратна връзка. Наградата е изненада – очаквайте я през януари. Победителят ще бъде избран чрез томбола. Коя ще бъде най-харесваната снимка? Може би точно вашата? Затова ще връчим още една специална награда за снимката, получила най-много харесвания в социалните мрежи. Срокът на играта е до 22 декември  

Четирима души с Ковид-19 са починали за ден в Кюстендилско Нови 120 положителни случаи с коронавирусна инфекция има в Кюстендилска област, съобщиха от Областния кризисен щаб. Взетите и изпратени за изследване проби са общо 160, като резултатите от тях излизат до 48 часа. Най-голям брой новозаразени лица има в община Дупница – 78, в община Кюстендил са 23, по пет нови случая има в Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново. Трима души са дали положителни проби в община Бобошево и един в Невестино, съобщават от Областния кризисен щаб. Хоспитализирани към момента в Ковид отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил са 67 лица. Двама от тях са интубирани, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. 32-ма души са настанени за лечение в Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница. Повече от половината пациенти са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, почти всички останали са на кислород.  Четирима души с положителни проби за инфекцията са починалите през изминалото денонощие. Това са мъж на 52 г. и жена на 68 г. от община Кюстендил, 65-годишен мъж и 74-годишна жена от община Дупница. Три от лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб изказва искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.  

Още две заведения в Дупница се включват в кампанията за осигуряване на вкусна храна на медиците от „първа линия” в Общинската болница „Свети Иван Рилски”. Те ще се погрижат за предоставянето на топъл обяд и вечеря за дежурните екипи в наскоро обособения Ковид сектор на Вътрешно отделение. В кампанията „Хапка надежда” се включват новооткритото заведение за бързо хранене „Мастер” и пицария „Кастело”. С това броят на ресторантите от града, които се грижат за медиците на „първа линия” в Общинската болница и Спешния център, стават четири. „Екипите приемат с благодарност жеста, който правим за тях. Това е най-малкото, с което можем да изразим своята съпричастност и уважение към техния труд в този момент”, коментира за в. „Вяра” управителят на един от елитните ресторанти в града, които от началото на настоящата седмица са поели грижа за осигуряване на топъл обяд и вечеря в Ковид секторите и Инфекциозно отделение.  

Срокът за разследване по досъдебното производство за отвличане на Янек Миланов е удължен с нови 2 месеца. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Кюстендил. 43-годишният дупничанин, който от години живее и работи във Франция, изчезна безследно на 31 юли т.г. За последно Янек е видян да се качва в джипа на бившия гард на Братя Галеви – Васил Капланов-Каплата. Оттогава младият мъж е в неизвестност. На 1 септември главният прокурор Иван Гешев каза, че по случая работи огромен ресурс. “Мога да уверя гражданите, че се прави всичко възможно за разрешаването на този случай. Това, което мога да кажа, е, че ние ще работим колкото трябва, за да може да си свършим работата”, каза тогава в Дупница главният прокурор. Месец по-късно наблюдаващият прокурор удължи срока на разследването с 2 месеца. Все още обаче не е обявен официално резултатът от проверката, която бе разпоредена от вътрешния министър във връзка с първоначалните действия на полицията в Дупница и данните, че е имало забавяне на ефективните издирвателни и следствени действия. Вече няколко пъти служители на МВР, следови кучета и конна полиция претърсваха обширни райони около дупнишкото село Крайници. Водолази извършиха огледи в язовир “Дяково”, както и водоеми около Самораново и Крайници. Двудневна издирвателна операция в язовир “Дяково” имаше преди броени дни, като в нея взеха участие водолази, пожарникари и криминалисти от София и Дупница. В момента Васил Капланов е в ареста с постоянна мярка “задържане под стража” за отправена заплаха за убийство.

Всяка болест първоначално е енергия, а от нас зависи дали ще я материализираме! Мирослава Владимирова е една от най-добрите йога инструктори в България. В своето студио в Дупница провежда практики по Хатха йога, Виняса флоу йога, Ащанга йога, Въздушна йога, Въздушна акробатика, както и аюрведични терапии, масажи и други. Йога е един от най-древните методи за поддържане на духа и тялото в хармония. Обикновено хората се обръщат към тази наука след определен физически проблем, споделя Мирослава Владимирова и разказва: „Точно такъв беше и моят случай – диагноза множествена склероза на 19 години. След много години търсене на начин за справяне с проблема открих древните науки: Йога и Аюрведа, които през годините са се развивали заедно в синхрон и се допълват една друга. Аюрведа ни учи на правилен начин на живот. Йога пък ни дава съвети за движение на тялото и техники за овладяване на дъха и осъзнаване на емоциите. Когато двете науки се прилагат заедно, тогава резултатът е крепко здраве и стабилна психика”. Здравейте, г-жо Владимирова. Днес всички сме изправени пред изпитанието Ковид– Въпрос на много малко време е отново да се увеличат и случаите на грип от тип А и тип Б, има ли естествени източници за повишаване на имунитета през есенно-зимния сезон? Да, има такива варианти, но е важно да се комбинират. Не е достатъчно да изберем само една опция за засилване на имунитета по естествен път. Необходимо е да приемаме повече витамини, да променим начина на хранене, начина на мислене и, разбира се – да спортуваме. Физическата активност трябва да е висока, над средната за българина. Като цяло нашенецът предпочита висококиселинно образуващи храни като месо, пържени и преработвани храни. За силен имунитет е добре и можем да се доверим на естествените природни източници, които се съдържат в плодовете, зеленчуците, варивата. Така например есенните кореноплодни зеленчуци са много подходящи, тъй като спомагат и за „зазимяване“ на енергията в човешкото тяло. Сега най-разпространените за употреба са витамини, сред които витамин C, витамин Д3, цинк, селен, магнезий и др. Какъв е естественият начин за набавяне на тези витамини в организма? Да започнем от витамин С, който изобилства в цитрусовите плодове. Малко лимон, изстискан в гореща вода, прави чудеса сутрин. За съжаление няма как да синтезираме витамин Д, тъй като зимното слънце не е достатъчно силно. Ето защо се налага да го приемаме под формата на капки от аптеката. Цинк и селен също могат да се закупят като таблетки, но ги има и в храната. За препоръчване е и магнезият в течен вид, предназначен за спортисти – за облекчаване на мускулни схващания и крампи. Като цяло българинът приема хранителните добавки едва ли не като лекарства. Това не е правилно, даже напротив! Хората имат предразположеност както към определени болести, така и към дефицит на витамини и минерали. Всеки човек може да си направи генетично изследване, което да установи къде е липсата. Аз самата наскоро се изследвах и след като се установи, че имам липса на определени витамини в организма, започнах да си ги набавям допълнително. В допълнение към това – избирам вегетарианската, дори често веганската кухня, и спазвам всички пости през годината. Промяната в начина на ежедневното хранене може ли да помогне за укрепването на организма? Кои са най-общо вредните навици при храненето на българина? Какви храни и подправки препоръчвате за укрепване на организма и общия тонус на хората през есенно-зимния период? Когато човек се храни с плодове и зеленчуци, си прави услуга, защото в тях се съдържат и протеини, и белтъчини, и минерали. Разбира се, в наши дни продуктите не са съвсем натурални и екологично чисти. Но е достатъчно 10-15 минути преди готвене да накиснете плодовете и зеленчуците във вода, за да излязат от тях токсините. Вегетарианската диета е изключително полезна. Това е доказано през годините. Дори в календара на православната църква дните за пости са повече от онези, в които е разрешена консумацията на месо. Има и друг момент. Месото увеличава киселинността в тялото, а знаем, че в една киселинна среда безпрепятствено виреят вируси и бактерии. Според науката аюрведа всеки човек е уникален сам по себе си. Погрешно е да залитаме по разни “модерни“ диети, които изключват мазнини и въглехидрати, защото ако това е полезно за един, може да навреди на друг. Аюрведа ни помага да разберем не само кои храни и подправки са подходящи за нас, но и дали да се отдадем на йога, фитнес, или просто да потичаме в парка. Не е тайна, че Вие сте един от най-добрите йога-инструктори в региона. Били сте на много обучения, включително и в Индия. Каква е ролята на мисленето и вътрешния свят на човека спрямо неговото физическо състояние? Силата на мисълта е най-важна. Живеем в стресово време, от всички страни ни бомбардират с новини за коронавируса. Стигаме до там, че се плашим от най-малкото нещо. Постоянно сме в режим на стимулиране на симпатиковата нервна система, тоест в режим на стрес, който провокира отделянето на хормона кортизол в тялото. Ще дам прост пример. Някога, в древни времена, един ловец влиза в гората, но попада на свирепа мечка. Той естествено хуква да бяга, организмът е в режим на стрес и всички жизнени сили се съсредоточават в едно – да отърве кожата. След като успее да се изплъзне на звяра, тялото се успокоява и отново функционира нормално. Днес приемаме всеки проблем като въпрос на живот и смърт, като животозастрашаваща ситуация. Организмът непрекъснато работи в режим на стрес, а тялото изнемогва, започвайки от слабото място – при кой бъбреци, при кой сърце… Точно тук се намесва йогата, защото благодарение на нея превключваме от режим на стрес към режим на релаксация. Не е тайна, че негативните мисли може да ни разболеят. Всяка болест първоначално е енергия, а от нас зависи дали ще я материализираме. Важно е хората да бъдат по-толерантни и човечни, вместо да изпитват гняв или ярост. Негативизмът само увеличава стреса, който и без това ни е в излишък. Има ли нещо, което можем да правим в дома си и не изисква много средства, но би подобрило нашето общо емоционално и физическо състояние? Бихте ли ни разкрили някоя от Вашите тайни? В йога практиката е известна промивката на носа, наричана Джала нети. В специална каничка се налива топла вода, в която е разтворена лъжичка сол. Течността се налива в едната ноздра и след накланяне на главата изтича през другата ноздра. Така се изчистват замърсяванията от носните пътища и синусите. Редовните промивки на носа действат като първа бариера срещу вирусите. В йогата се правят профилактики на носа и с помощта на специален шнур, но това определено не е занимание за начинаещи. Профилактиката за промиване на червата Шанка пракшалана също е много ефикасна. В интернет има достатъчно информация за желаещите да научат повече. Аз самата я правя минимум два пъти годишно. Ефект има – стига човек да прояви достатъчно воля. Идвали ли са хора във Вашето студио в търсене на помощ и за какво най-често? При мен идват хора с най-различни оплаквания – от болки в кръста до автоимунни заболявания. Това, което правя най-напред, е да си поговоря с човека, да разбера каква е неговата история. Защото, пак казвам, всеки организъм е отделна вселена и няма как да се действа по един и същи начин. По време на първото затваряне на държавата Вие продължихте да практикувате йога и безплатно предавахте на живо своите практики. Онлайн средата на общуване как се отрази на отношенията между Вас и Вашите последователи? Няма нищо по-хубаво от живия контакт – хората са пред теб и ти ги виждаш, усещаш, знаеш от какво имат нужда днес. Затова просто започнах да си представям, че редовните практикуващи са по местата си в залата. Това в крайна сметка ми помогна да се пренастроя на новия режим на работа. Освен това постоянно поддържахме обратна връзка. Справихме се добре и ако се налага, ще продължим така и занапред, защото хората имат нужда от йога.  

Гергана Лазова Директорът Гергана Лазова: Около 50 ромски деца нямат и не могат да ползват компютри, други нямат интернет и ще им купим карти Ученици от ромската общност в Дупница срещат сериозни затруднения с онлайн обучението. Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”, където голяма част от децата са от малцинството, разнасят по домовете на възпитаниците си материали на хартиен носител. На други, които нямат интернет, учебното заведение ще осигури безплатни карти. „Голяма част от нашите ученици нямат устройства и дори и да им бъдат предоставени, те нямат умения да влязат в програмите и да работят с компютри. Затова учителите разнасят материали на хартиен носител. С около 50 от общо 220 ученици се работи по този начин. Това са 3 паралелки в 4., 5. и 6. клас, които срещат сериозни затруднения с обучението онлайн. Останалите 90% от учениците – до 3. и 4. клас, се обучават в електронна среда. Имаме и ученици, които имат компютри, но нямат интернет. В момента обобщавам данните от класните ръководители за броя на тези деца и предстои да закупим карти за таблети и телефони, както беше и при предишното обучение от дистанция през пролетта. Тогава предоставихме на нуждаещите се карти за 6 месеца. Учениците ги приемат с протокол и след това ги връщат”, обясни директорката Гергана Лазова. Картите са за сметка на бюджета на училището. „Присъственото обучение не може да се замени с никакво друго обучение. А обучението от разстояние в електронна среда е компенсаторно. Върви се по учебния материал, но не е равностойно. Затова с две седмици се удължи времето за дейности, в което да се навакса пропуснатото”, обясни директорката в отговор на наш въпрос. В СУ „Св. Климент Охридски” смятат, че учебната година може да бъде спасена само ако не се наложи удължаване на времето, в което учениците няма да бъдат в класните стаи. „Не мога да кажа дали ще се спаси учебната година. Лично мое мнение е, че ако останат само тези три седмици неприсъствени и ако след Нова година се върнем в училище, няма да има проблем. Никой не може да направи прогноза в момента. Всичко зависи от това какво ще се случи с епидемията”, каза Лазова. Юлияна КОЛЧАКОВА  

Област Кюстендил остава в критичната „червена зона” по заболеваемост от Ковид-19. Това стана ясно от изказване на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов по време на  работното съвещание, което свика вчера министър-председателят Бойко Борисов с членове на правителството. Заедно с област Габрово регистрираните заразени с Ковид-19 са над 1200 случая на 100 000 души. И докато в столицата и други градове се отчита намаляване на натиска върху здравната система, в област Кюстендил броят на заразените продължава да бележи ръст. Същевременно от Областния кризисен щаб съобщиха, че 34 са положителните случаи с коронавирусна инфекция в област Кюстендил. Взетите и изпратени за изследване проби от понеделник са общо 129, като резултатите от тях се връщат до 48 часа. В община Кюстендил новозаразените лица са 24, в Дупница – 5, в Бобов дол – 2, в общините Рила, Кочериново и Трекляно има по един нов случай. В Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница са хоспитализирани 28 лица. Един от пациентите продължава да бъде интубиран и в критично състояние, а шестнадесет други са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. Към момента 73 лица са настанени в Ковид отделението на болницата в град Кюстендил. Двама души от тях са интубирани, друго лице е в критично състояние, останалите пациенти са в тежко и средно тежко състояние. Трима души с положителни тестове за коронавирусна инфекция са починали през изминалото денонощие – мъж на 75 г. от община Дупница, 52-годишен мъж от община Сапарева баня и жена на 57 г. от община Кюстендил. Лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб поднася искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.      

Образувано е досъдебно производство в дупнишката полиция Досъдебно производство за нарушаване на мярка против разпространението на Ковид-19 е образувано в полицията в Дупница, съобщиха от ОДМВР в Кюстендил. При извършена проверка от служители в с. Крайници, община Дупница, е било установено работещо заведение – кафе-аперитив, в което е имало клиенти. По този начин е нарушена заповед на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, а деянието е извършено по време на обявено извънредно положение и пандемия. За случая е уведомен дежурен прокурор, каза говорителят на полицията Катя Табачка.

Трима са починали за денонощие – 75-годишен мъж от община Дупница, 52-год. мъж от Сапарева баня и жена на 57 г. от Кюстендил   34 са положителните случаи с коронавирусна инфекция в област Кюстендил, съобщават от Областния кризисен щаб. Взетите и изпратени за изследване проби от понеделник са общо 129, като резултати от тях се връщат до 48 часа. В община Кюстендил новозаразените лица са 24, в Дупница – 5, в Бобов дол – 2, в общините Рила, Кочериново и Трекляно има по един нов случай. В Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница са хоспитализирани 28 лица. Един от пациентите продължава да бъде интубиран и в критично състояние, а шестнадесет други са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. Към момента 73 лица са настанени в Ковид отделението на болницата в град Кюстендил. Двама души от тях са интубирани, друго лице е в критично състояние, останалите пациенти са в тежко и средно тежко състояние. Трима души, с положителни тестове за коронавирусна инфекция, са починали през изминалото денонощие – мъж на 75 г. от община Дупница, 52-годишен мъж от община Сапарева баня и жена на 57 г. от община Кюстендил. Лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб поднася искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.      

Костадин Костадинов Заради негласуване на заема за сепариращата инсталация общината среща огромни финансови затруднения, заяви председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов Общинският съвет /ОбС/ в Дупница щe проведе следващото си заседание на 18 декември и ако епидемичната обстановка не се подобри, то отново ще бъде неприсъствено, съобщиха от ръководството на местния парламент. Начинът и мястото на провеждане на сесията ще бъдат обсъдени със зам.-председателя Йонко Гергов и председателите на групите в минипарламента. В деловодството на ОбС засега не е внасяно предложение за възстановяване на присъствените сесии, каквото намерение оповести Първан Дангов от БСП. Социалистите настояват заседанията да се провеждат присъствено, а сесиите да бъдат в салона на театъра или в Спортната зала, за да се спазят противоепидемичните мерки за безопасност. „Единственият, който е оторизиран и има право да каже кога, как и къде да се проведе заседание на ОбС, съм аз. Аз съм преценил, че с оглед пандемията и опазване здравето на общинските съветници, служителите в общинската администрация, журналистите, които присъстват на заседанието, е по-добре то да бъде неприсъствено и аз нося отговорност за това. Преди около 2 месеца съгласувах това нещо с председателите на групите в ОбС. Считам, че е много опасно и има много голям риск от заразяване, защото се получава струпване на хора. Това го видяхме и на последното присъствено заседание. Въпреки мерките за дистанция имаше струпвания – било в залата, било във фоайето. Това предопредели провеждането на сесията на 27 ноември да бъде дистанционно. На 18-и ще се проведе следващото заседание, но къде и по какъв начин, зависи от това дали ще стигнем платото на заболеваемост от коронавируса”, заяви Костадинов, който все още е в болница и е заместван от зам.-председателя Йонко Гергов. Коментарът му е и по повод упрека на социалистите, че при дистанционните заседания липсва прозрачност и публичност относно работата на Общинския съвет и нужния дебат при вземането на решения. „На пресконференцията, която са дали колегите от БСП, говорят за неясноти и липса на прозрачност. Всичко е абсолютно прозрачно. Повече от месец всеки имаше време да коментира, да задава въпроси, да се даде отговор. Те не дадоха никакви предложения, нямат нито едно принципно предложение. Гласуваха против актуализацията на капиталовите разходи заради криворазбрана опозиционност. Да гласуваш на инат, не е в интерес на обществото. Затова ще си позволя да им дам съвет – особено на господин Дангов, да се подготвят малко повече за сесиите и повече да четат. Те критикуват, като говорят общи приказки, с клишета. Няма конкретни предложения, анализ. Това ни изложи на риск в общината да не се случат ремонтите на обектите в списъка за капиталовите разходи, който бе приет, но те не подкрепиха. Рискувахме да се забави изпълнението на капиталовата програма. Градът постоянно иска ремонти на улици. Ясно се обясни, че сондажът за минерална вода в Бистрица не може да се осъществи тази година. Изискват се много процедури, много съгласувания и време. Затова е по-добре освободените средства да се насочат за ремонти на улици. БСП са против”, обясни Костадинов. По думите му на последната присъствена сесия от групата на социалистите е била подготвена само Валентина Караганова. „Всичко, което са поискали от БСП, им е било дадено. Суперлативи само за Валя Караганова. При обсъждането на капиталовите разходи тя откри противоречие. Беше изяснен въпросът, но си пролича, че се е подготвила за сесията. Каква повече прозрачност? Какво значи няма прозрачност?”, попита председателят. Костадинов отбеляза още, че за изясняване на определени въпроси съветниците могат да се обръщат към служители в общинската администрация, зам.-кметовете и кмета. Председателят е убеден също, че сондаж за топла вода в Бистрица ще има. „С държавни или общински пари сондаж ще има. Държавата ежегодно отпуска субсидия за капиталови разходи в бюджета, а ОбС решава колко от тях ще са за ремонти на улици, колко за сондаж или други разходи”, каза Костадин Костадинов. Той подчерта, че в момента община Дупница има сериозни затруднения заради неприемането от местния парламент на предложението за теглене на кратковременен заем за авансово плащане по проекта за изграждане на сепариращата инсталация за отпадъци, за което има избран изпълнител. Операцията е рутинна, ефикасността й доказана във времето – кредитът се погасява след превода на съответната сума от финансиращия орган. „С оглед негласуването на мостовия заем общината има много големи затруднения с изплащането на средствата, които дължим на фирмата изпълнител в аванс. Това са около 800 000 лв. Общината събира всяка стотинка, за да ги преведе, но бюджетът е в огромно затруднение. Така е, защото от БСП гласуваха „против”. „Изпуснахме депото и сепариращата инсталация ли да изпуснем? Докато ние се караме, в Петрич и Сандански сепариращата инсталация вече работи. Във време на пандемия се използва резервът, който можеше да се харчи за неотложни разходи, свързани с извънредната обстановка. Заради това, че една „опозиция” реши, че трябва да гласува на инат, да си прави пиар и политика. Общината ще се справи, но това е лош знак. Интересите на гражданите се поставят след партийните интереси. Има много поводи да се критикува – критикувайте председателя, критикувайте кмета, но не за сметка на града”, коментира Костадинов. Припомняме, че след последното заседание от петък социалистите заявиха, че са против неприсъствените сесии. Те изразиха позицията си, че с провеждането на дистанционни заседания се избягва дебат по докладните записки, ограничава се присъствието на медии и граждани и обществеността е лишена от информация за работата на съвета. Юлияна КОЛЧАКОВА  

МВР:

Няма нарушения при работата на разследващите полицаи от Дупница по случая с изчезналия Янек Миланов. Констатацията е на силовото ведомство в отговор на въпрос по Закона за достъп до обществена информация от mediapool.bg. “Така въпреки сериозните съмнения за забавено разследване, вероятно с фатални последици, наказания няма да има. Междувременно изчезналият Миланов остава в неизвестност”, пише в материала на Самуил Димитров. Пълният текст може да прочетете ТУК.

Освобождават

Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация, да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, предлага кметът Методи Чимев. Предложението е внесено в Общинския съвет и се очаква да получи одобрение на следващата сесия. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение – страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. В искането си до ОбС-Дупница, кметът Чимев посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе мярката веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение.

78

Нови 120 положителни случаи с коронаврусна инфекция има в Кюстендилска област за изминалото денонощие. Взетите и изпратени за изследване проби са общо 160, като резултатите от тях излизат до 48 часа. Най-голям брой новозаразени лица има в община Дупница – 78, в община Кюстендил са 23, по пет нови случая има в Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново. Трима души са дали положителни проби в община Бобошево и един в Невестино, съобщават от Областния кризисен щаб.

Центърът

Центърът на Дупница грейна снощи в коледни светлини. Заради извънредната епидемична обстановка, запалването им стана тихо, без традиционното тържество с обратно броене и Дядо Коледа. Въпреки това, дупничани се радват на красивата елха, коледното влачкче при фонтаните, светещите дървета, а най-малките жители с радост застават до тях за снимки. Празнично украсена вече е и фасадата на общината, и на ГУМ.

Коледен

Коледен онлайн базар “Бъдеще за Самораново”организират в дупнишкото село. Инициативата е на местните жители и родители и се реализира съвместно с ОУ “Христо Ботев”. Базарът ще се проведе на 1 декември /вторник/ в социалната мрежа. Ще се предлагат ръчно изработени коледни украси и сувенири. Събраните средства ще се използват за изграждането на нов функционален физкултурен салон в училището в Самораново. “Нека тази Коледа бъде специална за вашите близки – подарете им подарък, изработен с много любов”, казват организаторите и призовават към активност.

Търговците

Гнева си от предстоящото тази вечер затваряне на ГУМ изляха наемателите на щандове в заявления до кмета на Дупница Методи Чимев. Днес те декларираха желанието си да бъдат освободени от наеми за периода до 21 декември, в който ще преустановят дейността си по заповед на здравния министър. Повечето от тях са включили във формулярите и въпроси към дупнишкия кмет, свързани с оцеляването на бизнеса им. “ГУМ ли е най-големият разпространител на вируса – тук, където има достатъчно пространство и няма струпване на хора и където се спазват всички мерки за сигурност? Месец декември е единственият, на който разчитаме, за да стабилизираме, поне частично, доходите си. Как ще си платим дори осигуровките, г-н кмете?”, питат търговците. Те са на мнение, че магазинът в Дупница не е МОЛ, а критериите за подобен обект, включващи търговска площ и определени отстояния, не са унифицирани и известни. Според наемателите в местния търговски център, затварянето му е дискриминационно, тъй като големите вериги, включително и с нехранителни стоки, остават в работен режим, както и външните магазини. Припомняме, предложението на кмета Чимев за освобождаване от наем за периода на локдаун, беше оповестено вчера от общинския пресцентър. На днешната неприсъствена сесия на Общинския съвет, който е принципал на ГУМ, то не е било включено в дневния ред. Други икономически мерки за подпомагане на търговците, преустановяващи дейността си, местната управа засега не предвижда.

Не само търговците в ГУМ, но и останалите физически и юридически лица, които са в договорни отношения с Община Дупница и нямат възможност да работят за времето на извънредната ситуация да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски и такси, поиска кметът инж.Методи Чимев. Той входира в Общински съвет своето предложение днес. То обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. В искането си до ОбС-Дупница, инж.Чимев посочва да бъде разрешено предварително изпълнение, за да влезе веднага в сила. Над 100 са фирмите, които ще се възползват от това облекчение.

Сподели

На днешния 30 ноември църквата почита Свети Андрей Първозвани, наречен така, защото пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христос. Андрей Първозвани се смята за апостол на православните славяни, защото именно той ръкоположил първия епископ в Цариград – Стахий, а кръщение и миропомазание православните славяни – българи, сърби и руснаци, са получили именно от Цариградската патриаршия. Българите наричат празника "Едрей", "Едринден" или "Мечкин ден". Според народните възгледи на този ден започва нарастването на деня. В българските земи на север от Балкана, Андреевден се почита като празник на мечките, познат под името "Мечкин ден". Според народното предание някога св. Андрей бил самотен отшелник в планината. Там обработвал малка нивица. Но една мечка изяла вола му. Разгневеният земеделец успял да улови звяра, впрегнал го в ралото вместо вола и така го подчинил на волята си. Оттогава яздел мечката и обработвал земята си с нейна помощ. Затова светецът се тачи като патрон на мечките, като техен покровител. На днешния ден имен ден празнуват Андрей, Андриан, Андреа, Андриана, Първан, Пръвка, Първанка, Храбър, Храбрин, Силен, Силка, Дешо, Дешка.

Сподели

    А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МEСТА   2 учители, начален етап на   основното образование I-IV клас Висше образование   Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –40 МЕСТА   5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование   1 куриер Средно образование   2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница   1 месач Средно образование   1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.   10 опаковачи Средно и по-ниско образование   20 общи работници Средно и по-ниско образование       ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА         Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО             ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА         Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА               ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА   Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА             ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”   1 мърчандайзер, продажби-обучение                                                            Срочен договор   1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение                                           Срочен договор   1 продавач, автомобили-обучение                                                                Срочен договор   1 продавач-консултант-обучение                                                                 Срочен договор   2 отчетници, счетоводство-обучение                                                             Срочен договор   1 носач-тонварач                                                                                       Срочен договор   1 продавач- консултант                                                                               Срочен договор   1 продавач, автомобили-обучение                                                                Срочендоговор                                                                                                                                            ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост от  Закона за  насърчаване на заетостта 1 продавач-консултант                          чл.53а от МЗ по ЗНЗ                            Срочен договор               ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”          ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб” 4 продавач-консултант                                                                                 Срочен договор 1 продавач-консултант                                  обект с.Усойка                           Срочен договор 1 шофьор, лекотоварен автомобил                  обект гр.Бобошево                     Срочен договор 1 пазач                                                        обект гр.Бобошево                     Срочен договор 1 чистач/хигиенист                                                                                       Срочен договор 1 работник, кухня                                                                                        Срочен договор 2 сервитьори                                                                                               Срочен договор 1 барман                                                                                                    Срочен договор 1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово                       Срочен договор 1 снабдител, доставчик                                  обект с. Пиперево                      Срочен договор 2 продавачи-павилион                                                                                 Срочен договор 2 общи работници                                                                                        Срочен договор 1 счетоводител, оперативен                                                                          Срочен договор 1 работник, кухня                                                                                        Срочен договор 1 общ работник                                            обект с.Блатино                         Срочен договор 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня              Срочен договор 1 чистач/хигиенист                                       обект гр.Сапарева баня              Срочен договор 1 шивач                                                       обект с.Бараково                       Срочен договор 1 рецепционист                                                                                            Срочен договор 1 работник, кухня                                         обект с. Паничище                     Срочен договор 1 общ работник                                            обект с. Паничище                     Срочен договор 1 снабдител, доставчик                                                                                 Срочен договор 1 продавач, павилион                                                                                   Срочен договор 2 работник, товаро-разтоварна дейност                                                          Срочен договор 2 общи работници                                         обект гр. Бобошево                    Срочен договор

Сподели

Търговците в ГУМ да бъдат освободени от наемите за периода на затваряне, ще предложи на заседание на Общински съвет-Дупница кметът инж.Методи Чимев. Както е известно, въз основа заповедта на Министъра на здравеопазването, всички търговски обекти тип МОЛ няма да работят от петък до 21 декември. "Вече го направихме при първите по-строги мерки през пролетта, така че и този път ще предложа на Общински съвет да подкрепят предложението ми да освободим хората от тези наеми. Това е вариантът, с който като Община можем да помогнем на тези хора в тази обстановка. Не сме изчислявали колко ще бъде загубата като приход, защото това не е най-важното в момента", обясни инж.Чимев. "Искам да обърна внимание и за друг момент на търговците в ГУМ. Има вече предприети конкретни мерки за финансово подпомагане на бизнеса от социалното министерство, който пряко ги засяга, така че да се възползват и от тях", апелира кметът.

Сподели

Дежурна група ще бъде сформирана в една от детските градини в Дупница само за медиците на първа линия, реши кметът на община Дупница инж.Методи Чимев. Обособеното детско заведение е "Калина", където децата на работещите на първа линия ще могат да посещават. "Решението ми е продиктувано от затварянето на детските заведения. Това би създало сериозен проблем най-вече на работещите на първа линия медици и персонал в тази обстановка. Още повече, не е тайна, че проблемът с медицинския персонал е проблем не само в Дупница, но и в цялата страна и в този момент нямаме право да се лишаваме като общество и от един медик. Като общество сме длъжни да дадем сигурност на медиците и работещите на първа линия, за да си вършат работата. Разбирам отлично, че затварянето на детските градини ще създаден затруднения на много семейства, но на този етап сме длъжни да се погрижим първо за медиците ни", заяви инж.Чимев. Записванията са днес и утре на тел. 0889409905 С решение на кмета остава да функционира и Дневния център за деца с увреждания, който се намира в ДГ "Калина".

Сподели

Тричленен състав на Окръжен съд- Кюстендил потвърди определението на РС – Дупница, с което е взета мярка за неотклонение „Подписка“ по отношение на 20- годишния Н. Капланов. Той е привлечен от прокуратурата, като обвиняем за умишлено повреждане на чужда движима вещ- лек автомобил „Пежо 208”, собственост на Янек Миланов, чрез надраскване с остър предмет на калниците, вратите, брони, предния капак и багажника, и срязана задна дясна гума – престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Прокуратурата посочва, че деянието е извършено на 07.05.2020 г. Общият размер на щетата е 1 150 лв. Представителят на Окръжна прокуратура поиска най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а адвокатът на обвиняемия пледира да бъде потвърдено определението на РС – Дупница, като оспори размера на нанесената щета. На този етап от предварителното производство, не е разколебано наличието на обосновано предположение за евентуална съпричастност на обвиняемия Н. Капланов към извършване на деянието – по повдигнатото му обвинение, като престъплението не е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК. От материалите по делото не може да бъде направен извод, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление. Обвиняемият е неосъждан, студент е и работи, няма данни да се укривал от органите на реда или процесуалното му поведение да не е в съответствие с изискванията за добросъвестност, се казва в мотивите на Окръжен съд – Кюстендил. Определението на Окръжен съд – Кюстендил, с което по отношение на Н. Капланов е взета мярка за неотклонение „Подписка”, не подлежи на обжалване.

Сподели

Полагане на първи слой асфалт по ул."Александър Батенберг" в Дупница започна от днес. Около 1200 метра е отсечката, която ще бъде с нова пътна настилка, като самата улица трябва да бъде окончателно завършена до 20 декември. "Остава малка част от тротоарите по "Ал.Батенберг" да бъдат доизградени. От фирмата-изпълнител ни увериха, че ще приключат напълно преди Коледа и улицата ще бъде изцяло готова с положен и износващия слой", коментира кметът на общината инж.Методи Чимев. Продължава работата и в района на "Градска градина", където цялостен ремонт претърпяха три улици. До края на седмицата, ремонтните дейности се очаква да приключат и напълно да бъде възстановено преминаването на МПС-та през нея. Освен нови тротоари, има нова асфалтова настилка, след което ще бъде положена и маркировка. Ремонтните дейности продължават по улиците "Димчо Дебелянов", "Трети гвардейски полк", "Илинден", "Елин Пелин", "Даскал Тодоров" и "Мир". От Община Дупница започнаха от днес ремонт и на стълбищния подход при катедралния храм "Св.Георги". Те свързват църковния площад с Кооперативния пазар. В капиталовия списък за следващата година ще бъде заложен стълбищния подход при бившата "Виетнамска среща".

Сподели

        През изминалите два дни /събота и неделя/ общо 175 души от област Кюстендил са дали положителни проби за коронавирусна инфекция, съобщават от Областния кризисен щаб. В община Кюстендил новозаразени с Ковид-19 са 81 лица, а в община Дупница – 48. Новите случаи по останалите общини са: Кочериново – 28, Сапарева баня – 6, по петима новозаразени в Бобов дол и Рила, по една положителна проба има от Невестино и Бобошево.         Хоспитализирани в Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница са 27 души. От тях 14 са на кислород и в по-тежко състояние, останалите са в средно тежко.        Настанени за лечение в Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са 34 души. От тях 10 са в по-тежко състояние, останалите пациенти са в средно тежко.            Към днешна дата 76 лица са хоспитализирани в Ковид отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил. Трима души са интубирани и в критично състояние, останалите пациенти са в тежко и средно тежко състояние.          През изминалите два дни има починали седем души. Мъж на 59 г. от община Дупница; жена на 74 г. от община Кюстендил и петима мъже /46 г., 57 г., 58 г., 61 г. и 66 г./ също от община Кюстендил. Една част от лицата са били с придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб поднася искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.

Сподели

    А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА         Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 570 МЕСТА   500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице   1 шофьор Средно образование   1 пицар /работник, кухня/ Средно образование   2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище   1 водач, мотокар Средно образование   14 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование   1 куриер Средно образование   2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница   1 месач Средно образование   1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.   3 сервитьори Безсрочен договор   19 опаковачи Средно и по-ниско образование   4 общи работници Средно и по-ниско образование   20 сортировачи Средно образование       ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА         Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО   1 огняр ½ щат                           обект с. Овчарци     Срочен договор         ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА         Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА               ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА   Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА             ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”   1 мърчандайзер, продажби-обучение                                                            Срочен договор   1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение                                           Срочен договор   1 продавач, автомобили-обучение                                                                Срочен договор   1 продавач-консултант-обучение                                                                 Срочен договор   4 отчетници, счетоводство-обучение                                                             Срочен договор ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост от  Закона за  насърчаване на заетостта 1 продавач-консултант                          чл.53а от МЗ по ЗНЗ                            Срочен договор               ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”          ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб” 1 продавач-консултант                                                                                 Срочен договор 1 продавач-консултант                                  обект с.Усойка                           Срочен договор 1 шофьор, лекотоварен автомобил                  обект гр.Бобошево                     Срочен договор 1 пазач                                                        обект гр.Бобошево                     Срочен договор 2 продавач-консултанти                                 обект с.Сапарево                       Срочен договор 1 сервитьор                                                 обект с. Сапарево                      Срочен договор 1 готвач                                                      обект с. Сапарево                      Срочен договор 1 чистач/хигиенист                                                                                       Срочен договор 1 работник, кухня                                                                                        Срочен договор 3 сервитьори                                                                                               Срочен договор 1 барман                                                                                                    Срочен договор 1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово                       Срочен договор 1 снабдител, доставчик                                  обект с. Пиперево                      Срочен договор 2 продавачи-павилион                                                                                 Срочен договор 3 общи работници                                                                                        Срочен договор 1 счетоводител, оперативен                                                                          Срочен договор 1 работник, кухня                                                                                        Срочен договор 1 общ работник                                            обект с.Блатино                         Срочен договор 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня              Срочен договор 1 чистач/хигиенист                                       обект гр.Сапарева баня              Срочен договор 1 технически секретар                                   обект с. Крайници                      Срочен договор 1 обслужващ,погребално бюро                                                                      Срочен договор 1 шивач                                                       обект с.Бараково                       Срочен договор 1 отговорник, ателие                                                                                    Срочен договор 1 рецепционист                                                                                            Срочен договор 1 работник, кухня                                         обект с. Паничище                     Срочен договор 1 общ работник                                            обект с. Паничище                     Срочен договор 1 специалист с контролни функции, търговия                                                   Срочен договор 1 камериер/ка                                                                                             Срочен договор 1 отчетник,счетоводство                                                                               Срочен договор 1 свабдител, доставчик                                                                                 Срочен договор 1 разносвач                                                 обект гр.Кюстендил                             Срочен договор  

Сподели

От началото на пандемията до този момент излекуваните от Ковид-19 в Кюстендилска област са 830 човека, съобщават от РЗИ – Кюстендил. На домашно лечение към днешна дата са 1437 души, под задължителна карантина са поставени 1088 лица. Общо диагностицираните в областта са вече 2456, а починалите – 80 души.         Новите положителни случаи през изминалото денонощие са 113. Най-голям брой новозаразени лица има отново в двете най-големи общини – 59 в Кюстендил и 39 в Дупница. В останалите общини са съответно:  Кочериново – 6, Сапарева баня – 4, по два нови случая в Бобов дол и Бобошево и един новозаразен в Рила, съобщават от Областния кризисен щаб.        Към днешна дата 48 лица са хоспитализирани в Ковид отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил. Седем души са в по-тежко състояние, останалите пациенти са в средно тежко. Десет души, които са в задоволително състояние, ще бъдат изписани в рамките на деня.          Лицата, настанени за лечение към този час в Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница, са 29. Един пациент е на апаратна вентилация, останалите са в тежко и средно тежко състояние. До края на днешния ден ще бъдат изписани няколко излекувани души.          В Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница са хоспитализирани 29 човека. 14 са на кислород, като от тях шестима са в по-тежко състояние, останалите пациенти са в средно тежко. Днес предстои изписване на няколко пациенти, които са в по-стабилно общо състояние.        Мъж на 68 години от община Дупница е починал през изминалото денонощие. Лицето е имало придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб изказва искрени съболезнования на семейството и близките на починалия.

Сподели

Голям интерес предизвика конкурсът на Община Дупница "Моето семейство – моята крепост". Получени бяха 85 произведения от цяла България, както и от българско училище във Франция. Журито бе в състав: Василка Сумева -актриса и поетеса, Маргарита Владимирова- старши учител по литература в ПГ "Акад. С.П. Корольов" гр.Дупница и Маргарита Петрова- журналист, и определи призьорите в трите категории. При V-VII клас победител стана Десислава Димитрова на 12 години от град Карнобат, при VIII-XII клас Йоана Павлова на 17 години от град Кърджали и при 18-29 години Йоана Василева на 24 години от град София. Награди за отлично представяне в конкурса ще получат още: Дара Върбанова на 16 години от град Дупница, Йоанна Пенчева на 13 години от град Пазарджик, Божидара Василиева на 12 години от град Дупница, Янка Стефанова на 11 години от с.Долно Камарци, Валентин Баров, Ивет Йотова на 19 години от град София, Дилян Димитров на 24 години от град Омуртаг, Ивета Стоименова на 19 години от град Дупница.

Сподели

Районен съд – Дупница  постанови присъда, с която наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години, за 39- годишен дупничанин извършил кражба на пари и хранителни стоки от магазин, в условията на опасен рецидив. Съдът призна Любен Д. за виновен в това, че на 22.03.2020 година, около 02:00 часа в гр. Дупница, от хранителен магазин на ул. „Отец Полихроний“, е отнел чужди движими вещи: парична сума в размер на 300 лв. и хранителни продукти на обща стойност 180.23 лева, собственост на ЕТ „Г……“, от владението на собственика и управителя – Г. А., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и деянието е извършил в условията на опасен рецидив. Подсъдимият е осъждан  многократно. Съдът приспада времето, през което подсъдимият Любен Д. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд гр. Кюстендил в 15-дневен срок, считано от днес.    

Сподели

Районен съд – Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ гр.Перник, с което е   наложена имуществена санкция  в размер на 20 000 лв. за нарушение по чл.156,ал.6 ЗУО на „Феникс Дупница“ ООД, представлявано от  управителя К.И., като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд – Кюстендил.  Санкцията е наложена, заради неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци от м. „Алачица”, в землището на село Джерман и е обжалвана пред съда от „Феникс Дупница” ООД. Дружеството жалбоподател осъществява търговска дейност по третиране /съхранение/ на отпадъци  на територията на „Южна  промишлена зона“ гр.Дупница. Със Заповед №ПАМ-4/11.09.2019г. на директора на РИОСВ гр.Перник, му е било издадено предписание по реда на чл.128,т.1 ЗУО, да отстрани  за своя сметка всички налични производствени неопасни отпадъци, които съхранява на  терени, които не са вписани като площадки за съхранение на отпадъци в разрешителното, което дружеството притежава за осъществяване на горната дейност в срок до 15.10.2019г. В предписанието са посочени 7бр. поземлени имота, които не са одобрени като площадки за  третиране на отпадъци, между които и поземлен имот в м.“Алачица“, землището на с.Джерман, Община Дупница. При последваща проверка по изпълнение на предписанието, е установено, че по отношение поземления имот в м.“Алачица“, същото не е изпълнено, като в имота продължават да са налични значителни количества отпадъци. Съставен е АУАН, на база, на който е издадено атакуваното наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. В мотивите си съдия Ели Скоклева посочва: „Събраните по делото доказателства установиха, че дружеството жалбоподател не е изпълнило предписание, дадено му по реда на чл.128,т.1 ЗУО да  отстрани за своя сметка, отпадъците, съхранявани в посочения по-горе поземлен имот,   което  бездействие осъществява състава на нарушението по чл.156,ал.1 ЗУО и съответно ангажира отговорността му, предвидена в  този текст. Доводите на процесуалния представител, че дружеството не е субект на горното нарушение, тъй като отпадъците са се намирали на терен, собственост на Община Дупница, поради което следва да се ангажира отговорността на кмета на общината, са ирелевантни за случая. Отговорността на дружеството жалбоподател е ангажирана за неизпълнение на предписания, дадени със заповед за принудителна административна мярка по реда на чл.128,т.1 ЗУО , чието изпълнение не е спряно, а в последствие потвърдена от съда. Обстоятелството, чия собственост е поземления имот, имали задължения по ЗУО последния и какви, не е предмет на настоящия спор”. С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.  

Сподели

Над 700 жители от 6-те общини са преминали през триажния кабинет само в рамките на 10-те дни, през които работи. Това стана ясно днес по време на заседанието, на което присъства шефът на РЗИ д-р Златко Величков, зам.кметът Крум Милев, Началникът на РУ-Дупница Борислав Динев, д-р Kрум Бонев, както и председателят на Лекарския съвет д-р Красимир Панчев и д-р Кирил Кирилов, който е Председател на етажната собственост на ДКЦ. "Получих уверение от д-р Величков, че ще ни бъдат осигурени още антигенни тестове за триажа, за да продължи да функционира, за което му благодаря. Всеобщо е мнението, че триажният кабинет свърши и върши много работа. Облекчи изключително много двете болници в града, облекчи неимоверно и работата на джипитата. Проблемът обаче си остава – липсата на лекари. Ще си позволя и аз да се обърна към лекарите да проявят разбиране в тази обстановка и да покажат съпричастност с колегите си от двете болници, като поемат според възможностите си дежурства в триажа. Много е важно в този момент да съхраним медицинския персонал в болниците, защото не е тайна, че там работят над предела на възможностите си. Използвам възможността да благодаря на всички лекари и персонал от болничните заведения за това, което продължават да правят за всички нас. Нали разбирате, че те се грижат за здравето и живота не на жителите на само един град или село, а на 6 общини. Обръщам се и към гражданите на нашата община – спазвайте мерките, бъдете отговорни към себе си и околните, за да дадем възможност на отличните ни медици да си свършат работата", заключи инж.Чимев.

Сподели

Община Дупница започна нов прием на заявления на деца и младежи за месечни стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби. Даровитите деца могат да подават своите заявления за месечна стипендия до 30 ноември /включително/ т.г. в деловодството на Община Дупница. В тази сесия ще бъдат раздадени 3 броя месечни стипендии по 305 лв. Общо 3 пъти в годината се приемат документи от различните области. Комисия от общински съветници и служители разглеждат документите и излизат с класиране. Повече информация 0701 5 92 38

Сподели

34

0SHARES Share Tweet 34 са положителните случаи с коронавирусна инфекция в област Кюстендил през изминалото денонощие, съобщават от Областния кризисен щаб. Взетите и изпратени за изследване проби през вчерашния ден са общо 129, като резултати от тях се връщат до 48 часа. В община Кюстендил новозаразените лица са 24, в Дупница – 5, в Бобов дол – 2, в общините Рила, Кочериново и Трекляно има по един нов случай. В Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница са хоспитализирани 28 лица. Един от пациентите продължава да бъде интубиран и в критично състояние, а шестнадесет други са на кислород. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са хоспитализирани 37 души. Двама от тях са на интензивно лечение, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. Към днешна дата 73 лица са настанени в Ковид отделението на болницата в град Кюстендил. Двама души от тях са интубирани, друго лице е в критично състояние, останалите пациенти са в тежко и средно тежко състояние. Трима души, с положителни тестове за коронавирусна инфекция, са починали през изминалото денонощие – мъж на 75 г. от община Дупница, 52-годишен мъж от община Сапарева баня и жена на 57 г. от община Кюстендил. Лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб поднася искрени съболезнования на семействата и близките на починалите. 0SHARES Share Tweet

При

0SHARES Share Tweet Вчера в РУ Дупница е започнато досъдебно производство за нарушаване на мярка против разпространението на заразна болест. При извършена проверка от служители е установено в с. Крайници работещо заведение – кафе-аперитив, в което е имало клиенти. Така е нарушена заповед на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, а деянието е извършено по време на обявено извънредно положение и пандемия. За случая е уведомен дежурен прокурор. 0SHARES Share Tweet

1

0SHARES Share Tweet 1 млрд. таблетки годишно иска да произвежда „Актавис“ в базата си в Дупница. Това е причината от фармацевтичния завод да задвижат проект за вдигането на нов таблетен цех. Както съобщихме, инвестиционното намерение беше входирано през лятото. Сега става ясно, че плановете им ще трябва да преминат пред оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/. Директорът на завода в Дупница Гади Мукомолов В мотивите си пред екоинспекцията от предприятието са записали, че базата им в Дупница има 60- годишна история, на място работят 1252 души. Подчертават също, че те са одобрен производител от над 109 фармацевтични фирми в света, а в Дупница се извършвало около 5-7% от производството. Фрапиращото е, че в разгара на пандемията от коронавирус, заводът е пълен пас към проблемите и неволите на двете болници в Дупница. На място има настанени над 50 болни от коронавирус, включително пациенти в тежко състояние. Наше запитване към болниците показа, че от „Актавис“ обаче не са помогнали нито със средства, нито с лекарствени продукти на медиците и болните дупничани. На фона на това хвалебствията за разрастване и 60- годишна история звучат високомерно и кухо на обикновения човек. От „Актавис“ обаче си гонят интереса. В инвестиционното намерение са записали, че настоящият капацитет за производство на твърди таблетни форми не е достатъчен, за да покрие обемите, които се панира да бъдат произвеждани в базата в Дупница. Затова се иска изграждането на нова сграда в съседство на съществуващия Таблетен цех 2 и инсталирането в нея на необходимото за процеса оборудване. Чака се зелена светлина от РИОСВ, за да се появи Таблетен цех №4, който да осигури необходимите пространства за производство, изпитване и възможност за опаковане на твърдите лекарствени форми. Разгънатата площ на новия цех ще е 8058 кв. м. На приземния етаж ще се извършва насипно производство, на първия насипно производство и теглово разпределяне чрез топла връзка с производствена зона на съществуващия цех 2. Вторият етаж е техническа зона. На място ще се правят гранули, таблетки, обвити таблетки и капсули. С новия цех капацитетът на производство на завода да се увеличи до 1 млрд. таблетки годишно. В инвестиционното намерение е записано, че в новата сграда ще има оборудване за пренос, смесване, гранулиране на готови съставки във фармацевтични пелети, таблетиране и капсулиране. Ще има също два буферни съда за разтвори- 1 за етанол около 50 куб. м и още 1 за изопропонало, също помпени станции, както и свързващи към новия цех тръбопроводи. Ще се изградят също съоръжения за изгаряне на летливи органични вещества от изхвърляния отработен от процеса въздух, колектор за отвеждане на дъждовни води в река Джерман, колектор за битово- фекално води в градската канализация. Ще се прави и колектор за химически замърсени води към съществуващо пречиствателно съоръжение. Конструкцията на новата сградата ще бъде от стоманенобетовони и стоманени елементи. Фасадните стени ща са тип сандвич панели със степен на пожароустойчивост. Приземното ниво ще е с площ 2280 кв. м, помещенията ще са с височина 6 м. Ниво 1 ще е със застроена площ 2280 кв.м, а топлата връзка от 212 кв.м, височина отново е 6 метра. Ниво 2 ще е със застроена площ 2220 кв. м, топла връзка 208 кв. м., а височина на помещенията 4 м. По техни изчисления при пълен капацитет на инсталациите годишно в атмосферата биха се отделили около 1000 т пари от разтворители, получаващи се при изсушаване на фармацевтичните смеси. Затова ще се прави система за изгаряне на наситените изпарения от сушилните инсталации. 0SHARES Share Tweet

Отиде

0SHARES Share Tweet Отиде си известният адвокат от Дупница Стоян Стоянов. Той беше съпруг на педиатъра д-р Лидия Стоянова. Стоянов води едни от емблематичните дела в Дупница, преди години беше избран за член на Дисциплинарния съд към Адвокатстката колегия в Кюстендил. Екипът ни изказва съболезнования на близките. 0SHARES Share Tweet

Село

Кирил Огненски 0SHARES Share Tweet Дупнишкото село Бистрица днес беше на бойна нога в търсене на Николина Грозданова. Възрастната жена изчезнала от дама си, а внучката й била тревога и уведомила кмета на селото Кирил Огненски. Огненски веднага обяви, че се сформира отряд, който да стартира издирването на жената. За щастие не се наложило, тъй като Николина била открита на една от улиците в селото. Веднага е подаден сигнал до спешния център. Стана ясно, че Николина е след прекаран инсулт. Това е поредна спасителна акция, в която участва Огененски. През лятото той избяга от болница, за да помогне на човек, пострадал в планината. 0SHARES Share Tweet

Откраднаха

0SHARES Share Tweet Кражба на 4 акумулаторни батерии  от базова станция на мобилен оператор, намираща се в землището на с. Овчарци, е заявена в РУ Дупница в края на миналата седмица. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. 0SHARES Share Tweet

Петима

0SHARES Share Tweet За изминалите два дни /събота и неделя/ новите случаи с Ковид-19 в Кюстендилска област са общо 145. В община Кюстендил положителните проби са 78, в община Дупница – 39, новите случаи в Бобов дол са 13, в Сапарева баня – 5, а в Кочериново – 4. Трима души са новозаразени в община Невестино, двама в Рила и един в Трекляно, съобщават от Областния кризисен щаб. В Ковид отделението на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“ – град Дупница са хоспитализирани 36 души. От настанените за лечение 25 лица са на кислород. Хоспитализирани в Ковид отделението на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил са 73 лица. Един от тях е интубиран, по-голяма част от останалите пациенти са на кислород. 22-ма души са настанени за лечение в Ковид отделението на Общинската болница в град Дупница. От тях 12 лица са на кислород, има и един интубиран, който е в критично състояние. Петима души, с положителни проби за инфекцията, са починалите през изминалите два дни. Това са мъж на 70 г. и жена на 74 г. от община Кюстендил, както и трима мъже от община Дупница – двама на по 77 г. и един на 62 г. Лицата са имали придружаващи заболявания. Областният кризисен щаб изказва искрени съболезнования на семействата и близките на починалите.   0SHARES Share Tweet

18-

0SHARES Share Tweet Вчера при ПТП между л.а. „Тойота“ и л.а. „Форд“ е пострадал  30-годишен мъж, който е бил пътник в тойотата. Произшествието е възникнало на пътя Дупница – Самоков. Причина за възникването му е отнемане на предимство на тойотата от другия автомобил. Той е бил управляван от 18-годишна жена от Сапарева баня. Пострадалият е със счупена ръка и без опасност за живота. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор. 0SHARES Share Tweet

Ковид

0SHARES Share Tweet Ковид-19 отне живота на адвокат Вера Соколова от Дупница в неделя. Соколова е на 76 години, тя е бивш главен секретар на община Дупница, покойният й съпруг беше председател на Районен съд в Дупница преди демокрацията. Вера Соколова оглавяваше и Общинска избирателна комисия като говорител, а също беше един от водещите адвокати по имотни дела. В същия ден от Ковид-19 почина и колегата й адвокат Стоян Стоянов, съпруг на педиатърката д-р Стоян Стоянов. И двамата са били със съпътсващи заболявания. Светла им памет! 0SHARES Share Tweet

Трагедия

0SHARES Share Tweet Тежка катастрофа със загинал е станала миналата вечер около полунощ край дупнишкото село Тополница. При пътния инцидент е загинал 43-годишен мъж от Дупница. Той е пътувал в джип заедно със свой приятел. Автомобилът обаче се преобърнал и затиснал двамата мъже. Единият от тях оцелял по чудо и успял сам да се измъкне изпод ламарините. След това информирал приятелите си за инцидента и потърсил помощ. Малко по-късно те дошли и транспорнирали тежко пострадалия мъж, който все още бил жив. Починал по пътя за частната болница в града. Лекарите от медицинското заведение установили, че той има травми, които не са съвместими с живота. 0SHARES Share Tweet